Geschatte kosten voor een echtscheidingsprocedure

De kostprijs van een echtscheiding hangt af van de situatie: de duur van de procedure, de complexiteit van het dossier, het soort echtscheiding of de honoraria van de verschillende tussenpersonen.

De facturen van de tussenpersonen

Voor de verdeling van een onroerend vermogen moet u een beroep doen op de diensten van een notaris, die werkt volgens een vaste tarievenlijst. Het bedrag van zijn honorarium hangt af van de waarde van uw financiële en onroerende vermogen.

Ook andere professionals kunnen meewerken aan de afwikkeling van uw echtscheiding. Het is belangrijk op de betaling van hun honoraria te anticiperen volgens hun respectieve tarieven.

De echtscheidingsovereenkomst

Bij een echtscheiding met wederzijdse instemming wordt de kostprijs bij benadering vastgelegd in de echtscheidingsovereenkomst. Die overeenkomst legt immers de alimentatie tussen echtgenoten vast en regelt de betaling van de procedurekosten.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact