Wie heeft recht op alimentatie?

Meestal doet een (echt)scheiding uw levensstandaard dalen. De wet legt maatregelen vast om de financiële toestand van beide partners in evenwicht te brengen.

Wie heeft recht op alimentatie?

Het kind: elke ouder moet zijn kind bieden wat het nodig heeft om te leven. Zo moet een gehuwd koppel samen de opvoedings- en onderhoudskosten betalen. Maar bij een (echt)scheiding moet worden bepaald hoeveel elk daarin zal bijdragen. Over die verdeling kan in onderling overleg tussen de ouders worden beslist, of als zij het niet eens worden, door een rechter.

De echtgenoot: een van beide echtgenoten kan van de andere alimentatie vorderen om zijn of haar bestaansmiddelen na de echtscheiding opnieuw in evenwicht te brengen. Die alimentatie is wel niet systematisch en wordt door een rechter vastgelegd. Ze kan de vorm aannemen van een kapitaal, een onroerend goed, een rente enz. De echtgeno(o)t(e) die de alimentatie betaalt, hoeft dat maar te doen gedurende een periode die overeenstemt met de duur van het huwelijk, tenzij bij een uitzondering in de wet.

Heeft u recht op alimentatie?

Bij een echtscheiding met wederzijdse instemming: de echtgenoten zijn volledig vrij. Ze beslissen zelf of er al dan niet alimentatie wordt betaald.

Bij onherstelbare ontwrichting: sinds de wet van 2007 is er geen 'recht' meer op alimentatie. De echtgeno(o)t(e) die alimentatie vordert, moet bewijzen dat hij of zij hulpbehoevend is.

Lees meer over de fiscale aspecten van alimentatie

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact