Hoe stevig wordt de Chinese heropleving?

19 januari 2023

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • Hoe stevig wordt de Chinese heropleving?

  • Het einde van zero-covid effent de weg voor een eerder dan verwacht economisch herstel in China.
  • Een forse heropleving van de vraag in China kan via hogere prijzen voor olie- en gas leiden tot meer inflatie in Europa.

Maakt de Chinese economie zich op voor een heropleving in 2023? Eerder deze maand schrapte de regering van president Xi Jinping de laatste beperkingen van het zero-covidbeleid. De nultolerantie die vorig jaar regelmatig tot lockdowns leidde, hield de economie in een houdgreep omdat het een rem zette op de productie en de uitgaven door de gezinnen. In 2022 groeide het Chinese BBP amper 3 procent, ruim onder de 5 procent waar de beleidsmakers naar streefden.

Het einde van de strenge covidmaatregelen zorgt in combinatie met het relatief laag aantal vaccinaties voor een opstoot van het aantal infecties. Volgens een studie van Peking University waren op 11 januari zo'n 900 miljoen mensen in China besmet met het coronavirus, goed voor 64 procent van de bevolking. Experts verwachten dat de infectiegolf vroeger zal pieken dan eerder gedacht. Dit zal niet de laatste opstoot van Covid in China zijn. Maar met een grotere natuurlijke immuniteit, zullen toekomstige golven waarschijnlijk minder intens zijn. Bovendien zijn er geen tekenen dat de autoriteiten als reactie daarop opnieuw beperkingen zouden opleggen. De rol van de pandemie als een belangrijk obstakel voor de economische groei lijkt daarmee eerder uitgespeeld dan een paar weken geleden waarschijnlijk leek.

Op korte termijn zal de Chinese economie nog last hebben van het virus. Het vele reizen rond het Chinese Nieuwjaar kan het aantal zieken verder opdrijven met negatieve gevolgen voor de fabrieksactiviteit en de winkelverkoop. Als het aantal besmettingen daarna afneemt, kan het snel de andere kant opgaan. Het tekort aan arbeidskrachten zal verminderen en consumenten komen dan weer de straat op. Met het einde van het zero-covidbeleid verdwijnt de grootste bron van onzekerheid voor ondernemers en werknemers. Dat zorgt voor betere vooruitzichten op het vlak van kredietgroei, bestedingen en bedrijfsinvesteringen.

De bewindsploeg van Xi lijkt ook in andere domeinen een soepeler bewind te voeren dan de voorbije jaren. Zo mogen er opnieuw buitenlandse videogames verkocht worden en worden andere beperkingen voor de game-industrie teruggedraaid. Dat is positief voor de Chinese technologiebedrijven die veel geld verdienen aan gaming. Beijing is ook minder streng voor projectontwikkelaars in de bouw. Terwijl vorig jaar hardhandig werd opgetreden en de focus lag op schuldenafbouw, krijgen ontwikkelaars nu makkelijker leningen. Dat moet de langdurige liquiditeitskrapte bij de bouwondernemingen en de vertraging van veel bouwprojecten verlichten. Er komt dit jaar meer fiscale steun bovenop het geld dat in 2022 in de economie werd gepompt om de vraag op te krikken. Nu de economische vooruitzichten opklaren, zal meer van dat geld aan het werk worden gezet. We verwachten daarom dat de Chinese economie vanaf de lente sterker zal groeien en trekken onze prognose voor de BBP-groei in 2023 op naar 5,2 procent.

Ondanks de redenen voor optimisme krijgt de economie dit jaar ook met tegenwind te maken. Zo koelt de vraag in de rest van de wereld momenteel af. Daardoor lijkt een heropleving van de Chinese uitvoer niet voor meteen. Bovendien is de crisis in de vastgoedmarkt niet voorbij. In 2022 daalden de vastgoedinvesteringen met 10 procent en werden bijna 40 procent minder huizen gebouwd dan het jaar ervoor. Zelfs als het ergste van de huizencrisis achter de rug is, kan het nog een tijdje duren voor de bouw weer gaat bijdragen aan de groei. Als eerdere recessies op de huizenmarkt een leidraad zijn, dan kan de bouw van onroerend goed nog zes tot negen maanden zwak blijven.

Naast de uitdagingen voor de groei waarmee de regering op korte termijn geconfronteerd wordt, raakte deze week ook bekend dat de Chinese bevolking voor het eerst sinds 1961 is gedaald. Volgens demografen het begin van een lange periode van dalende bevolkingscijfers met negatieve gevolgen voor de economie. Door de verouderende bevolking en de daling van het aantal beroepsactieven, kan China niet meer terugvallen op de aangroei van de bevolking als motor van de economie. In de toekomst zal de economische groei moeten komen van een hogere productiviteitsgroei door bijvoorbeeld doorgedreven automatisering en technologische ontwikkeling.

Zover zijn we nog niet. Eerst moet het herstel van 2023 op gang komen. Een sterke heropleving in China zou wereldwijd ook voor meer inflatie kunnen zorgen. Het energieverbruik in China daalde in 2022 omdat de lockdowns het reizen verstoorden en de vraag ondermijnden. De heropening van de economie zal leiden tot een toename van de vraag naar energie in China. Dit kan op zijn beurt een opwaartse druk uitoefenen op de wereldwijde energieprijzen.

Bij ons moeten we ook rekening houden met het effect dat het herstel van China kan hebben op de aardgasprijzen. Zacht winterweer zorgde de afgelopen maand voor een ineenstorting van de Europese groothandelsprijzen voor gas, maar LNG-zendingen waren ook gemakkelijker veilig te stellen door de zwakke Chinese vraag. Een sneller dan verwacht herstel van China betekent nu dat de Chinese invoer van LNG dit jaar zal aantrekken, waardoor Europa gedwongen wordt om te concurreren om gasleveringen met potentieel hogere prijzen als gevolg.

Als China dit jaar economisch recht krabbelt, is dat op zich goed nieuws voor de rest van de wereld. Een hogere output van de Chinese fabrieken vermindert het risico op knelpunten in de toeleveringsketens en tekorten aan producten. Maar het herstel is best ook niet te krachtig want dan gaan de energieprijzen weer stijgen, net op het moment dat de algemene inflatiedruk in Europa en de V.S. lijkt af te nemen.

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: