Inflatierapport in de V.S. blaast warm en koud tegelijk

13 januari 2023

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De brede inflatie in de V.S. koelt af door lagere benzineprijzen, maar de kerninflatie blijft op een hoog niveau.
  • Meerdere indicatoren wijzen op een vertraging van de Amerikaanse economie tijdens de eerste helft van 2023.
  • De centrale bank blijft op koers om de rente op te trekken.

Eindelijk een beetje goed inflatienieuws in de V.S. In december daalde de Amerikaanse consumentenprijsindex voor het eerst sinds mei 2020. Daardoor koelde de algemene inflatie sterker af dan verwacht, naar 6,5 procent, van 7,1 procent in november. De lagere inflatiecijfers zijn vooral het gevolg van een daling van de benzineprijzen met 9,4 procent in december en zwakkere voedselinflatie. Door de lagere energieprijzen neemt de algemene prijsdruk wel af maar de kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijzen van energie en voeding, blijft met 5,7 procent op jaarbasis wel stevig. Vooral de diensteninflatie, met name voor huurprijzen op de woonmarkt, blijft op een te hoog niveau.

Als we vooruitkijken dan is een verdere afkoeling van de brede Amerikaanse inflatie waarschijnlijk. Mits de prijzen voor olie en gas rond de huidige niveaus blijven, zal de energie-inflatie de komende maanden verder wegen op de consumentenprijsindex. Ook voor bepaalde goederen, zoals tweedehandsauto’s, neemt de inflatiedruk duidelijk af. Op de Amerikaanse huizenmarkt daalt de vraag in snel tempo door de hogere hypotheekrentes, wat dit jaar zal leiden tot lagere koop- en huurprijzen. We verwachten dat dit effect vanaf de zomer ook te zien zal zijn in de inflatiereeksen die de huurkost meten.

De centrale bank in Washington verwacht dat de brede inflatie tegen eind dit jaar daalt richting 3,1 procent. De daling van de kerninflatie, de belangrijkste inflatiemaatstaf op het radarscherm van de Federal Reserve, zal echter meer tijd vergen. Volgens de Fed vertoeft die eind 2023 nog op 3,5 procent. Dat komt omdat de arbeidsmarkt in de V.S. krap blijft. Veel bedrijven zijn terughoudend om tot naakte ontslagen over te gaan omdat ze veel moeite hadden om personeel te vinden tijdens de pandemie. Het werkloosheidscijfer daalde in december opnieuw naar 3,5 procent, het laagste in vijf decennia. De loongroei is in de loop van vorig jaar al een beetje afgekoeld naar 4,6 procent maar dat is nog steeds veel te hoog voor de monetaire beleidsmakers.

Het gunstige inflatierapport van december en het vooruitzicht op een lagere prijsdruk in 2023 geven de Amerikaanse consumenten een duwtje in de rug dat ze goed kunnen gebruiken. Door de enorme prijsstijgingen in 2022 daalde het reële inkomen van de gezinnen vorig jaar met bijna 9 procent. Toch konden ze hun bestedingen beter dan verwacht op peil houden, omdat er in grote mate werd geput uit de spaarreserves. In november spaarden de Amerikanen slechts 2,4 procent van hun beschikbaar inkomen, drie keer minder dan één jaar ervoor. De spaarbuffer om de hoge levensduurte op te vangen is dus zo goed als opgesoupeerd. In combinatie met het historisch lage consumentenvertrouwen verwachten we daarom dat de groei van de gezinsuitgaven in 2023 ruim onder het niveau zal liggen van vorig jaar. Bovendien zijn de agressieve renteverhogingen van 2022 nog volop aan het doorwerken en zullen die vooral in de eerste jaarhelft hun tol eisen. Het verstrakkende geldbeleid zorgt er nu eenmaal voor dat er minder geld naar de economie stroomt.

In de maandelijkse bedrijfsenquêtes staan steeds meer knipperlichten op rood. De index van de fabrieksoutput wees al enkele maanden op een krimp, maar de dienstenactiviteit bleef groeien. In december maakte ook het ondernemersvertrouwen in de dienstensector een zware duik, en was er een duidelijke achteruitgang te zien van de bestellingen. Een daling van de bedrijfsomzet in het eerste kwartaal lijkt daardoor onafwendbaar.

Ook de vooruitzichten voor de bedrijfsinvesteringen ogen mager. Ondernemingen stellen geplande projecten uit omdat hogere rentes en strakkere kredietvoorwaarden het duurder maken om leningen te verkrijgen. Bovendien voorspellen heel wat ondernemers en analisten op Wall Street een dip van de bedrijfswinsten begin 2023. Pas na de zomer zien de analisten de winstgroei opnieuw aantrekken. Niets wijst er echter op dat het prijzenrapport van december of de toenemende vrees voor een recessie de Amerikaanse centrale bank van de geplande rentekoers zal doen afwijken. De inflatiestrijd is nog niet ten einde en de arbeidsmarkt blijft voorlopig in goede gezondheid. De Fed lijkt vast beraden om op 1 februari de beleidsrente met nog eens minsten 0,25 procent op te trekken.

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: