België worstelt met stagflatie in 2023

22 december 2022

Annelore Van Hecke
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • Voor 2023 gaat Belfius Research uit van een stagnatie van de economische groei (+0,1%) terwijl de inflatie ongezien hoog blijft (+6,1%).

We stevenen af op een milde recessie in België, met een licht negatieve groei dit kwartaal en in het eerste kwartaal van 2023. Vooral de zwakke consumptie zal volgend jaar op de groei wegen. De hoge inflatie doet de koopkracht van de gezinnen dalen en de automatische loonindexering biedt niet voor iedereen voldoende bescherming tegen de gestegen levenskosten.

Een lichtpunt voor de gezinnen blijft evenwel de krappe arbeidsmarkt. De werkgelegenheid blijft ook volgend jaar groeien, maar aan een trager tempo, waardoor de werkloosheidsgraad slechts licht zou toenemen. Omwille van de vele openstaande vacatures en moeilijkheden om nieuw personeel aan te werven zullen bedrijven geneigd zijn om hun werknemers aan boord houden, eventueel via het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Ook de fors gestegen energie- en loonkosten voor ondernemingen doet de economische bedrijvigheid afnemen. De winstgevendheid staat onder druk, waardoor vele bedrijven genoodzaakt zijn om hun productie terug te schroeven. België beschikt over belangrijke energie-intensieve industrieën, denk maar aan de chemische sector en de metaalindustrie. Daarnaast neemt de vraag naar producten af door de wereldwijde groeivertraging en verslechtert de internationale concurrentiepositie van Belgische bedrijven. Dit alles weegt in 2023 ook sterk op de bedrijfsinvesteringen.

Ook de gezinsinvesteringen in woongebouwen vertragen volgend jaar sterk door de gestegen hypothecaire rente. De overheidsinvesteringen blijven op peil, met dank aan verdere uitvoering van de relanceplannen die uitgerold werden na de pandemie.

De recente daling van de energieprijzen zorgde in november voor een lichte daling van de inflatie. In 2023 zien we de inflatie verder afnemen omdat energieprijzen niet meer verder doorstijgen. Wat niet wegneemt dat energie duur blijft in vergelijking met de situatie van vóór de pandemie. De opwaartse druk op de looninflatie blijft aanwezig door de krappe arbeidsmarkt en de loonindexeringen. De doorrekening van deze bedrijfskosten zorgt voor tweede-ronde-effecten waardoor de kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) nog even kan doorstijgen en hoog blijft gedurende het hele jaar 2023.

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: