De investeringsijver van Vivaldi

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  

  • De federale regering ambieert een sterke groei van de overheidsinvesteringen.
  • Op korte termijn moet het investeringsplan het herstel ondersteunen.
  • Goed gekozen investeringen kunnen op langere termijn het groeipotentieel van de economie verhogen.

In de formateursnota ontvouwt de Vivaldi regering ambitieuze plannen op het vlak van de overheidsinvesteringen. Dat is ook nodig. Ondanks een hoog overheidsbeslag, hinkt België qua publieke investeringen al jaren achterop op de meeste andere lidstaten van de eurozone. De nieuwe regering wil nu een flinke versnelling hoger schakelen door het investeringspercentage van de overheid te verhogen van 2,6 procent van het BBP naar 4 procent tegen 2030. Dat komt overeen met een bedrag van 6,6 miljard euro.

Op korte termijn moet de verhoging van de publieke investeringen de economische groei opnieuw aan de praat krijgen. In de huidige crisis komt een herstel van de vraag bij de bedrijven en de gezinnen immers maar moeilijk van de grond. Het lukt ook onvoldoende om de economie aan te zwengelen via het monetair beleid van de ECB, wat de rol van de overheden als katalysator van de groei in de schijnwerpers zet.

Goed gekozen overheidsinvesteringen verdienen zichzelf terug en zelfs meer dan dat. Op de langere termijn kunnen ze de economie sneller laten groeien omdat ze de productiviteit bevorderen. Volgens het IMF kan een investeringsimpuls van 1 procent van het BBP op middellange termijn ongeveer 1,4 procent extra groei opleveren. Het effect is het grootst als het geld terecht komt in die sectoren die die hoogste productiviteitswinsten opleveren. Het interfederaal investeringsplan van de nieuwe regering legt daarom de klemtoon op een aantal domeinen met een grote positieve weerslag op de groei. Dat zijn onder andere onderwijs, de energietransitie en de digitalisering van de overheidsdiensten. Bovendien moet er op alle bevoegde beleidsniveaus ook dringend werk gemaakt worden van een verbetering van de mobiliteitsinfrastructuur in al zijn aspecten. Onze economie zal er wel bij varen en ons land zal hierdoor ook aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven.Publieke investeringen zijn dus een sterk instrument in een economisch beleid. Aangezien het grootste deel van de overheidsinvesteringen in België gebeurt op het niveau van de deelstaten en de lokale besturen, vraagt de federale regeringsploeg aan alle beleidsniveaus om de armen uit de mouwen te steken. Covid-19 heeft de noodzaak daarvan alleen maar vergroot.Ontdek de Belfius Convictions


Ons dossier over Covid-19

Deel deze pagina: