ECB pauzeert en vraagt snel akkoord over Europees herstelplan

Annelore Van Hecke
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:    

  • ECB neemt afwachtende houding aan nu de economie zich langzaam herstelt.
  • Een akkoord over het Europese herstelplan van 750 miljard is nodig om de economie verder te stimuleren.
  • De onderhandelingen op de EU-top van regeringsleiders beloven geen sinecure te worden.

De economie herstelt zich langzaam maar zeker van Covid-19. ECB-voorzitter Christine Lagarde koos er gisteren op de ECB-meeting dan ook voor om een afwachtende houding aan te nemen. De monetaire bazooka van de laatste maanden moet voorlopig volstaan. Die is niet min: een opkoopprogramma van 1.350 miljard aan overheids- en bedrijfsschulden, en kredietlijnen voor de banken aan een negatieve rentevoet tot -1%. Een negatieve rente betekent dat banken een vergoeding krijgen om geld te lenen bij de ECB. Ze moeten dit geld wel gebruiken om kredieten te verstrekken. Dankzij de uiterst gunstige voorwaarden werd er massaal gebruik gemaakt van deze leningen, aldus Lagarde. De monetaire stimulus werkt.

Vandaag en morgen vindt een belangrijke EU-top plaats. Lagarde maande de Europese regeringsleiders aan tot een snel akkoord over het ambitieuze "Next Generation EU" plan van 750 miljard euro voor de Europese unie. Dat komt bovenop het eerder goedgekeurde herstelplan van 500 miljard euro.

De uitdaging wordt vooral om de zogenaamde "vrekkige" vier (Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden) over de streep te trekken. Ze eisen garanties dat de miljarden subsidies een duurzaam herstel mogelijk maken dankzij verplichte hervormingen. Vooral Italië wordt geviseerd, aangezien het land reeds voor de crisis kampte met een slabakkende groei en ontsporende tekorten. Daarnaast staan ook de grootte, de timing, de verdeelsleutel, en de terugbetaling van het herstelfonds via nieuwe Europese belastingen, ter discussie.

Er moet ook overeenstemming gevonden worden over de Europese meerjarenbegroting. In februari bleek zo’n akkoord onmogelijk. Twistpunt is voornamelijk het wegvallen van de Britse EU-bijdrage na de brexit, die een gat slaat in de Europese begroting. De tegenstellingen zijn hier grotendeels dezelfde. Landen die netto bijdragen aan de EU zoals de "vrekkige vier", zijn voorstander van besparingen om dit tekort op te vangen. Netto ontvangende landen uit Centraal- en Oost-Europa, en uit Zuid-Europa, willen hun subsidies niet verliezen en willen dus de bijdragen verhogen.

Als er dit weekend geen witte rook komt, zou het een zenuwachtige week kunnen worden op de Europese financiële markten. Mogelijk is er een tweede top nodig eind juli om de Europese lidstaten op één lijn te krijgen.


Ons dossier over Covid-19

Deel deze pagina: