Covid-19 is uitgelezen kans om economie te vergroenen

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:    

  • De CO2-uitstoot daalt dit jaar fors door Covid-19 en de economische recessie.
  • De huidige crisis biedt de kans om het herstel te combineren met de strijd tegen klimaatverandering.
  • Het Sustainable Recovery Plan van het Internationaal Energieagentschap kan meer groei en banen opleveren én tegelijk zorgen voor het halen van de klimaatdoelstellingen.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen dit jaar daalt met 8%, een impact zes keer groter dan bij de financiële crisis van 2008.

Maar daarmee is de strijd tegen de klimaatopwarming nog niet gestreden. Volgens de Verenigde Naties moeten de emissies de komende tien jaar élk jaar met 7,6% dalen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.

Net nu staan veel landen staan klaar met miljarden euro’s aan herstelplannen om de economische crisis af te wentelen. Deze beslissingen zijn cruciaal. Als ze onvoldoende aandacht hebben voor de omschakeling naar schone energie, dan zal de CO2-uitstoot de volgende jaren weer snel de hoogte in schieten.

Dat is ook hét thema op de agenda deze week op de Clean Energy Transitions Summit van het Internationaal Energieagentschap. De top brengt via videoconferentie de klimaatministers samen van de grootste energieverbruikers, goed voor bijna 80% van de globale energieconsumptie en de wereldwijde CO2-uitstoot. Ze bespreken maatregelen die tegelijk de economie stimuleren, banen scheppen én de koolstofemissies beperken. In samenwerking met het IMF heeft de IEA al een herstelplan uitgetekend voor 2021-2023, het Sustainable Recovery Plan.

Het plan richt zich op zes sectoren: elektriciteit, transport, bouw, de maakindustrie, brandstoffen en koolstofarme technologieën zoals waterstof. De auteurs stellen voor om elk jaar 1000 miljard dollar, of 0,7% van het globale BBP te investeren. Dat lijkt een enorm bedrag, maar wereldwijd hebben de regeringen ondertussen al voor ongeveer 9000 miljard dollar aan herstelplannen aangekondigd. Het groene investeringsplan kan globaal 9 miljoen nieuwe banen opleveren en zorgt jaarlijks voor een extra groei van 1,1% van het BBP. Bovendien moeten de slimme investeringen in nieuwe technologieën op langere termijn zorgen voor een hogere productiviteitsgroei.

De transitie naar een koolstofarme economie zal een pak geld en moeite kosten, maar de zaken op hun beloop laten, riskeert veel meer te kosten. Een investeringsplan dat de economische groei na de diepe recessie kan rechttrekken én zorgt voor een schoner klimaat is dus een win-win.


Ons dossier over Covid-19

Deel deze pagina: