Het gevaar van Covid-19 voor het Belgische KMO-model

Deel deze pagina:  

  • Vele KMO’s kampten al met liquiditeitsnood voor Covid-19, voor één op de vijf staat het water nu echt aan de lippen.
  • Eén op de drie KMO’s riskeert de crisis niet te overleven als de lockdown langer duurt door een gebrek aan eigen vermogen.
  • Het meest fragiel zijn de detailhandels, groothandels, restaurants, auto-herstellers, bouwbedrijven en transporteurs.

Onderzoek van Belfius Research laat zien dat vele Belgische kleine en middelgrote ondernemingen al voor het uitbreken van Covid-19 in penibele financiële omstandigheden werkten. 20,3% van deze bedrijven kampte al met een gebrek aan voldoende liquiditeit. Hun beschikbare cash en korte termijnvorderingen volstaan dus niet om hun korte termijnverplichtingen na te komen.

Op middellange termijn zouden zelfs 30,8% van deze bedrijven kunnen verdwijnen omdat ze over te weinig kapitaal beschikken. Ze hebben met andere woorden te weinig eigen vermogen of te veel schulden. De economische schok van Covid-19 overleven wordt voor deze bedrijven dus uiterst moeilijk.

Niet minder dan 14,6% van de Belgische KMO’s heeft zowel problemen met liquididiteit als met solvabiliteit. Deze laatste zijn vooral actief in de detail- en groothandel, in de horeca, auto-herstellingen, de bouw en transport. Het zijn precies die sectoren die nu net zo hard geraakt worden door de lockdown.

Voor dit onderzoek onderzochten we een staal van 19 000 typisch Belgische bedrijven. Ze hebben een reële economische activiteit - hun voornaamste doel is dus niet om participaties aan te houden in andere bedrijven. Hun balanstotaal bedraagt maximum 43 miljoen euro en er werken minstens 2 werknemers.

We kunnen het belang van deze bedrijven niet genoeg onderstrepen. Volgens Eurostat maken ze de ruggengraat uit van de Europese economie. In België is niet minder dan 99 procent van de BTW-plichtige bedrijven een KMO. Ze zijn dus een essentieel onderdeel van onze economie en ze staan nu in de frontlinie van de economische groeikrimp die we meemaken.

Het is dus van groot belang dat deze economische crisis zo kort mogelijk is en dat alle compensatiemaatregelen van de Belgische overheden volop hun werk kunnen doen voor zo veel mogelijk bedrijven. Ons KMO-model wordt hier serieus op de proef gesteld.

Het is zeer waarschijnlijk dat de bedrijven, die al fragiel waren voor Covid-19, door de mazen van het net gaan glippen van alle beschermingsmaatregelen die overheden en banken nu in het leven hebben geroepen. De robuustere KMO’s riskeren dan weer in een weinig te benijden financiële situatie terecht te komen als de lockdown langer aanhoudt en de noodmaatregelen ontoereikend blijken te zijn. Het risico is dus niet onbestaande dat een aantal Belgische parels, verzwakt door de Covid-19 strijd, binnen afzienbare tijd aantrekkelijke koopjes worden voor buitenlandse spelers.


Ons dossier over het coronavirus

Deel deze pagina:  

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.