Belgische economie zou dit jaar met 5 procent kunnen krimpen

Deel deze pagina:

  • Belfius gaat momenteel uit van een krimp van het BBP die in de richting evolueert van -5% in 2020, met een belangrijk neerwaarts risico
  • De verspreiding van de malaise naar de vele toeleveringsbedrijven, de detailhandel in niet-voedingsmiddelen, de industrie en de bouw heeft een zware impact op onze economie
  • Gelukkig verwachten we na een zeer sterke krimp ook een snelle en belangrijke heropleving
  • Het herstel zal moeizamer verlopen wanneer andere landen – die later maatregelen namen bv. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten - nog steeds getroffen worden door het virus.

Net zoals het dagelijkse leven van de meeste Belgen grotendeels tot stilstand is gekomen, zien we ook onze economie voor een groot stuk stilvallen. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank voor maart kende de sterkste daling ooit sinds het bestaan van de indicator. De gevolgen van de lockdown breiden zich inmiddels verder uit naar productiebedrijven die vrijwillig hun deuren sluiten, omwille van toeleveringsproblemen, een verminderde vraag naar producten, of wegens de uitval van werknemers. Ook de bouwsector wordt zwaar getroffen door problemen met toelevering van materialen en beschikbaarheid van personeel. Ons land telt bovendien al meer dan 1 miljoen mensen in technische werkloosheid, waardoor drie op de tien werkenden in de privésector op een uitkering terugvallen.

Deze toestand is ongezien, waardoor economen weinig referentiepunten hebben om een dergelijke economische inzinking te becijferen. Recente cijfers uit China deden dan ook alle alarmbellen afgaan, omdat deze een eerste indicatie geven van wat een lockdown (ook al is de lockdown hier beperkter) voor de economie kan betekenen. De Chinese industriële productie daalde in februari met 14%, de detailhandel daalde met 21% en de investeringen vielen terug met 25%.

Als we kijken naar de toegevoegde waarde die de verschillende sectoren in België creëren, zien we dat ook hier de impact groot zal zijn. De initieel getroffen sectoren zoals de luchtvaartsector, reisbureaus, de horeca, en de recreatie, amusements- en kunstsector, maken op zichzelf een relatief beperkt deel uit van ons BBP. Maar de verspreiding van de malaise naar de vele toeleveringsbedrijven, de detailhandel in niet-voedingsmiddelen, de industrie en de bouw doet het ergste vermoeden. De overheidssectoren en de gezondheidszorgsector houden stand. En uiteraard zijn er ook winnaars, denk maar aan al de (nieuwe) producenten van desinfecterende gels, beademingstoestellen, medische beschermkledij. Ook online verkopers van klusmateriaal, speeltoestellen en trampolines blijken gouden zaken te doen. Maar deze effecten zijn uiteraard beperkt in het licht van de huidige economische inzinking.

Gelukkig verwachten we na een zeer sterke krimp ook een snelle en belangrijke heropleving van de economie in de tweede jaarhelft. Een deel van de eerder uitgestelde consumptie en productie zal wellicht ingehaald worden, in een gunstige omgeving dankzij een expansief monetair en budgettair beleid en lage olieprijzen. Door de massale annulatie van buitenlandse reizen in de zomer verwacht men bijvoorbeeld ook een sterke groei van vakanties in eigen land, wat goed nieuws is voor de Belgische toeristische sector.

Toch moeten we voorzichtig zijn. Het herstel zal moeizamer verlopen wanneer andere landen nog steeds getroffen worden door het virus. Landen als Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bijvoorbeeld, namen later maatregelen tegen het virus. Daardoor kunnen we langer hinder ondervinden van verstoorde productie- en aanvoerketens en een gedaalde vraag naar onze exportproducten.

Belfius gaat momenteel uit van een krimp die in de richting evolueert van -5% van het BBP in 2020, met een belangrijk neerwaarts risico wanneer het virus in de zomer niet onder controle is of wanneer het herstel bijkomend hapert door een langdurige aantasting van het consumentenvertrouwen.


Ons dossier over het coronavirus

Deel deze pagina:

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.