Hoe sterk zal het Corona virus de Belgische economie besmetten?

Deel deze pagina:  

  • De noodmaatregelingen van de regering tegen het Coronavirus hebben zware gevolgen voor de Belgische economie.
  • De Coronacrisis is echter van voorbijgaande aard. Wanneer het virus onder controle is, zien we de economie terug aantrekken.

Met een sterke toename van het aantal Corona-besmettingen lijkt ons land sterk op weg om het afschrikwekkende voorbeeld van Italië, Frankrijk en Spanje te volgen. De drastische maatregelen om de sociale contacten bij de bevolking tot een minimum te beperken, zijn dan ook noodzakelijk voor de volksgezondheid. Maar voor de Belgische economie loopt de schade hierdoor sterk op. De sluiting van cafés en restaurants, het opschorten van alle culturele en sportactiviteiten, de verplichte zaterdagsluiting voor niet-voedingswinkels, het ontraden van alle reizen naar het buitenland, … het is duidelijk dat bepaalde sectoren in onze economie de komen weken zwarte sneeuw zullen zien.

Als we ervan uitgaan dat de creatie van toegevoegde waarde in de luchtvaartsector, reisbureaus, de horeca, en de recreatie, amusements- en kunstsector gedurende een maand volledig stilvalt, dan spreken we over een schade van ongeveer een miljard euro of ongeveer 0,2% van het BBP. Daarbij komen dan nog de afgeleide effecten van de gedaalde activiteit bij toeleveringsbedrijven, en de technische werkloosheid die het consumentenvertrouwen aantast. We zien momenteel ook meer en meer Belgische bedrijven uit vrije wil de deuren sluiten om de veiligheid van personeel en klanten niet in het gedrang te brengen.

De Corona-crisis zorgt daarnaast voor een zware aanbodschok in de industriële sector. Toeleveringsproblemen uit China, en nu ook vanuit de rest van Europa, zorgen voor een zware verstoring van de productieketens. Via dit kanaal zien we een sterke impact op de industrie, met technische werkloosheid en mogelijke faillissementen tot gevolg.

De economische schok wordt verzacht door het systeem van technische werkloosheid en de mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingen voor de getroffen bedrijven. De Vlaamse overheid trekt bovendien ook extra geld uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven en een forfaitaire vergoeding voor bedrijven die verplicht sluiten. Ons overheidstekort zal daardoor sterk oplopen dit jaar, en zal zo goed als zeker de Maastricht drempel van 3% tekort overschrijden. Nieuwe ramingen vanwege het Monitoringcomité gingen eind vorige week uit van een tekort van -2,77% op basis van een veel te hoog groeicijfer van het BBP van 1,4%. Wanneer de groei negatief bijgesteld wordt naar 0,2%, dan loopt het overheidstekort al minstens automatisch op tot -3,5%. Gelukkig heeft de Europese Commissie beloofd een oogje toe te knijpen voor ontsporende begrotingen in de getroffen landen.

De commissie Von Der Leyen voorziet ook in een ‘coronafonds’ van 25 miljard euro om bedrijven en de zorgsector te helpen en de investeringen op peil te houden. Ook de Europese centrale bank zorgt voor een extra boost voor de economie via nieuwe ultra-goedkope lange-termijn-kredieten voor de banken en een nieuw opkooppakket van obligaties voor een bedrag van 120 miljard euro.

Belfius gaat uit van een krimp van de Belgische economie in de eerste twee kwartalen. We voorzien dus een technische recessie die, in tegenstelling tot andere recessies die België gekend heeft, van zeer korte duur zal zijn, en een snel herstel zal kennen. In ons basisscenario is het virus tegen de zomer onder controle, waardoor de zaken zich normaliseren in de tweede jaarhelft. Het voorzichtige herstel van de economie in de eurolanden, dat we zagen vóór het uitbreken van de Corona-epidemie, kan zich dan verderzetten, geholpen door het expansieve monetaire en budgettaire beleid, de lage olieprijzen, en een gedeeltelijk maar wellicht sterk catch-up effect van eerder uitgestelde consumptie en productie. Wij voorzien een licht positieve groei van 0,2% voor het hele jaar, met neerwaartse risico’s indien de epidemie langer zou aanhouden of indien België moet overgaan tot een volledige lockdown.


Ons dossier over het coronavirus

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: