Europese consument niet onder de indruk van coronavirus

Deel deze pagina:

  • Het consumentenvertrouwen in de eurozone houdt verrassend goed stand tijdens coronavirus.
  • De gezinsuitgaven houden de economische groei in Europa aan de gang.
  • Lagere olieprijzen verzachten gevolgen van epidemie.

Opmerkelijk: ondanks de verspreiding van coronavirus is het consumentenvertrouwen in de eurozone gestegen. Het cijfer voor februari is beter dan verwacht. In ons land stijgt de sentiment-index zelfs naar het hoogste peil in meer dan een jaar. De gezinnen zijn behoorlijk tevreden over de huidige financiële situatie, hun koopkracht en mogelijkheden om te sparen. Ook over de werkvooruitzichten blijven ze optimistisch.

Bij het afnemen van de enquête is er duidelijk nog geen bezorgdheid te bespeuren over de gevolgen van het coronavirus voor de Europese economie. Ondertussen weten we dat we in de eurozone best rekening houden met een economische impact in het eerste kwartaal van 2020. Zo is het sentiment van de Duitse investeerders al flink verzuurd in februari. Door bevoorradingsproblemen en een terugval van de uitvoer richting Azië ondervinden Europese bedrijven de gevolgen van de epidemie, maar voorlopig zijn er nog geen rimpelingen op de arbeidsmarkt. Als de crisis blijft aanslepen neemt het risico op tijdelijke economische werkloosheid en banenverlies toe, wat ook het vertrouwen van de consument kan aantasten.

En dat vertrouwen van de Europese gezinnen is nu van groot belang omdat de consument met zijn uitgaven de economie recht houdt. De Europese industrie kampt nog altijd met minder productie. Vooral Duitsland kan uit een recessie blijven dankzij de bestedingen van de gezinnen. In de hele eurozone komt meer dan de helft van de totale economische output van de gezinsuitgaven (zie grafiek).

Naast het economisch sentiment wordt de privé-consumptie in belangrijke mate bepaald door de koopkracht bij de gezinnen. Die hangt af van de nominale groei van het beschikbare inkomen en hoeveel er daarvan overblijft na aftrek van de inflatie. In haar recente economische rapport voor de eurozone benadrukt de Europese Commissie dat de inkomensgroei in 2020 voldoende sterk blijft. De vraag op de arbeidsmarkt zal misschien wat afkoelen door de industriële recessie maar voorlopig wordt er niet gerekend op een klim van de werkloosheidsgraad.

Wat de consumenteninflatie betreft, houden we rekening met een bescheiden klim van de prijzen voor 2020 (+1%). In dat opzicht heeft het coronavirus voor de eurozone ook een positieve kant. Het "on hold" staan van het economische herstel in de wereld zorgt immers voor een daling van de olieprijzen met bijna 15 procent sinds de start van het jaar. Voor de Europese bedrijven en consumenten, die sterk afhankelijk zijn van de import van olie en gas, zorgt dit voor zachtere energiekosten. Dat zal wellicht onvoldoende zijn om de tijdelijke negatieve effecten van de coronacrisis te compenseren maar het is alleszins een streepje zon doorheen de wolken.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: