VS: Outlook 2020

In ons basisscenario houdt Belfius Research voor de VS rekening met een BBP-groei in 2020 van 1.7%. Duidelijk lager dan wat we ze in de VS gewoon zijn, maar geen recessie. Met de presidentsverkiezingen aan het einde van 2020 zal het opnieuw een spannend jaar worden, maar de ingrepen van de Fed en een geleidelijke terugkeer van het economisch optimisme wijzen in de richting van een zachte landing voor de Amerikaanse economie.


Ook op de financiële markten loopt 2019 op zijn laatste benen. Het was op zijn minst een bewogen jaar voor de beleggers waarbij het handelsconflict tussen de VS en China het belangrijkste thema bleef. Net als in de rest van de wereld woog de handelsoorlog in de VS op het vertrouwen van de bedrijven en duwde tegen het einde van het jaar de industriële productie kopje onder. Na een groei van 2.9% in 2018 stevent de BBP-groei in de VS dit jaar af op een groeitempo van 2.2%.


Wat valt er te verwachten voor 2020?


De tegenvallende industriële vraag zal ook in de eerste helft van volgend jaar nog op de BBP-groei wegen maar we voorzien een uitbodeming in de loop van de eerste jaarhelft en een voorzichtig herstel vanaf de zomer als er genoeg vooruitgang kan geboekt worden in de handelsgesprekken met China. De voorbije weken werden er al stappen in de goede richting gezet en is de kans op een ‘Phase One deal’ ongetwijfeld toegenomen. Deze overeenkomst kan dan een basis vormen voor een breder handelsakkoord tussen de Chinezen en de Amerikanen. In dit basisscenario houden we rekening met een BBP-groei in 2020 van 1.7%, duidelijk lager dan wat we ze in de VS gewoon zijn, maar geen recessie. Ondanks de vertraging van de groei blijft de Amerikaanse economie in relatief goede gezondheid. De grootste groeibijdrage zal opnieuw komen van de uitgaven van de consumenten die voldoende optimistisch blijven door een historisch lage werkloosheidsgraad en de koerswinsten die Wall Street boekte in de loop van 2019 (zie grafiek).


De centrale bank in Washington reageerde vanaf de zomer snel op de lagere groeicijfers met een verlaging van de beleidsrente. De drie renteverlagingen van de Federal Reserve in de tweede helft van 2019 zullen in de loop van volgend jaar extra zuurstof geven aan de Amerikaanse economie. Met de ingrepen maakte de centrale bank de financiële markten duidelijk dat ze niet zal aarzelen om het rentewapen te hanteren wanneer dat nodig blijkt. De financiële markten houden rekening met de mogelijkheid van nog één renteverlaging door de FED in 2020. We verwachten dat de consumenteninflatie volgend jaar licht zal aantrekken van 1.7% naar 2%, dichter bij de inflatiedoelstelling van de centrale bank. Met de presidentsverkiezingen aan het einde van 2020 zal het opnieuw een spannend jaar worden, maar de terugkeer van het economisch optimisme wijzen in de richting van een zachte landing voor de Amerikaanse economie.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: