Outlook 2020: wereldeconomie

Belfius Research verwacht een zachte landing voor de wereldeconomie.


Ook op de financiële markten loopt 2019 op zijn laatste benen. Het was op zijn minst een bewogen jaar voor de beleggers waarbij het handelsconflict tussen de V.S. en China veruit het belangrijkste thema bleef. In de V.S. vertraagde de economische groei van 2.9% in de loop van 2018 naar een niveau van 2.2% omdat de groei van de industriële productie veel last had van de vertraging van de wereldhandel. In 2020 gaan we uit van een uitbodeming van de economische groei in de V.S. mits er voldoende vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen met China. Ondanks de groeivertraging blijft de Amerikaanse economie in relatief goede gezondheid. De grootste groeibijdrage zal opnieuw komen van de uitgaven van de consumenten die voldoende optimistisch blijven door de historisch lage werkloosheidsgraad.


In de eurozone werd de industriële sector hard getroffen door de escalatie van de handelsoorlog tussen de V.S. en China en de vertraging van de wereldhandel die daarmee gepaard ging. In ons basisscenario voorzien we een trage herleving van de economische vraag in de loop van 2020 als er vooruitgang komt in het handelsconflict met de V.S. Bovendien blijft de binnenlandse consumptievraag in de eurozone stevig genoeg om de zwakke industriële vraag op te vangen. De gemiddelde inflatie in de eurozone is sinds 2018 gedaald van 1.8% naar 1.2% in 2019 en de daling (naar 1.0%) die we anticiperen voor 2020 zal helpen om de reële inkomensgroei en de uitgaven van de gezinnen te ondersteunen.


Voor China rekenen we volgend jaar op een economische groei van 5.7%, lager dan het officiële groei-objectief (tussen 6% en 6.5%) van de regering. De Amerikaanse tarieven op Chinese invoer zorgden dit jaar voor een zwakkere output van de industrie maar de groeivertraging heeft ook te maken met een bredere trend in de Chinese economie. Daarbij probeert de overheid om de kapitaalintensieve, exportgerichte economie om te vormen tot een diensteneconomie met de consumptie als belangrijkste groeipijler.


In 2019 dook er een nieuwe economische en financiële realiteit op in de meeste landen in de noordelijke eurozone, nl. een negatieve langetermijnrente. Hoe lang gaat dit nog duren? En wat betekent dat voor u in 2020? Wat de kortlopende rente betreft, is de trend vrij duidelijk, en wij verwachten niet dat die zal veranderen tijdens de eerstvolgende bijeenkomsten van de ECB: de markt gaat uit van een monetair beleid dat stevig verankerd is in negatief territorium en wel voor vele jaren. Voor de langetermijnrente verwachten wij eerder een lichtjes opwaarts gericht scenario voor de langetermijnrente, die toch historisch laag zal blijven.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: