Eurozone: Outlook 2020

Het valt moeilijk te ontkennen: 2019 was een teleurstellend jaar voor de eurozone op economisch vlak. De industriële sector, vooral in het exportgevoelige Duitsland, werd hard getroffen door de escalatie van de handelsoorlog tussen de V.S. en China en de vertraging van de wereldhandel die daarmee gepaard ging. Ook het aanslepende brexit dossier zorgde voor een sombere stemming bij de bedrijven in de eurozone, wat zich vertaalde naar zwakkere investeringsvooruitzichten. In Duitsland werd een technische recessie slechts nipt vermeden en wordt een vertraging van de BBP-groei verwacht naar 0.5%, vergeleken met een groei van 1.5% in 2018. Met uitzondering van Italië hield de economische groei in de andere lidstaten (vooral Frankrijk) behoorlijk stand maar de dynamiek was in 2019 beduidend lager dan het jaar ervoor. De BBP-groei voor de eurozone vertraagde van 1.9% in 2018 naar 1.2% en voor 2020 verwachten we een groeitempo van 1.0%.


In ons basisscenario voorzien we een trage uitbodeming van de economische vraag in de loop van 2020 als er verder vooruitgang kan geboekt worden in het handelsconflict met de V.S. Op die manier kan worden vermeden dat de miserie in de maakindustrie ook de Europese dienstensector gaat besmetten. De recente ontspanning van de dialoog tussen China en de V.S. heeft het optimisme gevoed dat de Amerikanen de invoertarieven voor Europese wagens niet zullen optrekken. De beslissing om brexit opnieuw uit te stellen tot eind januari heeft ook bijgedragen aan de verbetering van het economisch sentiment omdat een chaotische exit van het V.K. uit de EU op korte termijn minder waarschijnlijk is geworden. Als deze twee dossiers in positieve zin blijven evolueren zoals we hopen dan kan in de tweede helft van 2020 de BBP-groei in de eurozone opnieuw aantrekken.


 

Bovendien blijft de binnenlandse consumptie in de eurozone stevig genoeg om de zwakke industriële vraag op te vangen. Het consumentenvertrouwen is wel gedaald in vergelijking met 2018 maar vertoeft nog steeds op een vrij hoog niveau (zie grafiek). De afgelopen vier kwartalen groeiden de uitgaven door de gezinnen aan een tempo van minstens 1% en we verwachten een gelijkaardig groeitempo in 2020. We rekenen voor volgend jaar op een consumenteninflatie van ongeveer 1%, wat opnieuw ruim onder het streefpercentage is van de ECB. De gemiddelde inflatie in de eurozone is sinds 2018 gedaald van 1.8% naar 1.2% in 2019 en de verdere verzwakking in 2020 zal helpen om de reële inkomensgroei en de uitgaven van de gezinnen te ondersteunen.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: