De schuldsaldoverzekering

Bent u van plan om te kopen of te bouwen? Vergeet niet uw hypothecair krediet te beschermen tegen de risico’s van het leven.
Eenvoudig en praktisch: Belfius Home Credit Protect zorgt voor de maandelijkse afbetalingen van uw woonkrediet en biedt tal van voordelen om u en uw gezin een zorgeloze toekomst te garanderen.
De schuldsaldoverzekering Belfius Home Credit Protect dekt de terugbetaling van uw hypothecair krediet bij overlijden.Kenmerken


BELFIUS HOME CREDIT PROTECT bestaat uit 4 verschillende waarborgen: de schuldsaldoverzekering als hoofdverzekering bij overlijden en optionele aanvullende verzekeringen bij ernstige ziekte, invaliditeit en beroepsinkomensverlies.De schuldsaldoverzekering.


De basisverzekering dekt de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het saldo van uw woonkrediet bij overlijden (natuurlijk overlijden of als gevolg van ziekte of ongeval) tijdens de volledige looptijd van het krediet.


 • U bent vrij om de overlijdensdekking over de verschillende kredietnemers te verdelen.
 • U bepaalt het dekkingspercentage. Voor een optimale bescherming raden we aan dat elke kredietnemer het geleende bedrag voor 100% dekt.
 • Uw premie voor de schuldsaldoverzekering varieert naargelang:
  • de rentevoet van uw woonkrediet
  • het gekozen dekkingspercentage (max. 100% per kredietnemer)
  • het te verzekeren kapitaal
  • de duur van het woonkrediet
  • de gezondheidstoestand
  • uw levensstijl: beroep en beoefende sporten, roker/niet-roker, verblijf in het buitenland enz.
 • U bepaalt de betalingswijze: eenmalige premie, spreiding van betalingen over de eerste 5 jaar van de duur van het woonkrediet, spreiding over 2/3 van de duur van het woonkrediet of betaling met variabele risicopremies over de volledige duur van het woonkrediet (mogelijkheden: maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse betaling).

Uw premie is mogelijk fiscaal aftrekbaar binnen het federale stelsel van langetermijnsparen, pensioensparen of de Waalse chèque-habitat of wooncheque (1) .
Meer weten? Neem gerust contact met ons op, aangezien de voordelen afhankelijk zijn van diverse factoren.

Optionele aanvullende verzekeringen:


- Aanvullende verzekering Ernstige Ziekte

De aanvullende waarborg Ernstige Ziekte voorziet in de uitkering van een kapitaal en bijstandsprestaties in geval van diagnose van een gedekte ziekte: herseninfarct, kanker, hartinfarct en goedaardige hersentumor.

Welke ziekten zijn gedekt en wat zijn de uitsluitingen?

Verzekerde prestaties
 • Uitkering van een kapitaal (absoluut maximum van 36.000 euro).
 • Recht op bijstandsprestaties
Welke bijstandsprestaties worden geleverd?

Elke verzekering houdt beperkingen en uitsluitingen in. U vindt de volledige lijst in de financiële informatiefiche van de levensverzekering (FIF) en in de algemene voorwaarden.


- Aanvullende invaliditeitsverzekering

Bij volledige fysiologische of economische invaliditeit, zowel tijdelijk als permanent, waarborgt de aanvullende invaliditeitsverzekering de uitbetaling van een rente tot 100% van de maandelijkse lasten van uw woonkrediet en de terugbetaling van de BHCP-verzekeringspremies voor de volledige contractduur, zolang u in een staat van invaliditeit verkeert.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in. U vindt de volledige lijst in de financiële informatiefiche van de levensverzekering (FIF) en in de algemene voorwaarden.

- Aanvullende verzekering beroepsinkomensverlies

De aanvullende verzekering beroepsinkomensverlies garandeert u een rente tot 80% van de maandelijkse lasten van uw woonkrediet en vergoedt 100% van de BHCP-verzekeringspremies gedurende maximaal 18 maanden.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in. U vindt de volledige lijst in de financiële informatiefiche van de levensverzekering (FIF) en in de algemene voorwaarden.

.

Kosten en taksen


 • Als de schuldsaldoverzekering afgesloten wordt als waarborg van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden, bedraagt de taks op de premies 1,1 %. Als het contract afgesloten wordt in het fiscaal regime van het pensioensparen is de taks 0 %.
 • Afhankelijk van de gekozen betalingswijze (eenmalige premie, 5-jaarspremie, jaarpremie of risicopremie) is afkoop onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Meer informatie over kosten en taksen vindt u in de financiële informatiefiche of de Algemene Voorwaarden (zie hieronder).

.

Uitsluitingen en beperkingen


Bepaalde oorzaken van overlijden zijn uitgesloten, zoals:

 • zelfmoord van de verzekerde tijdens het eerste jaar na afsluiting van de verzekering
 • actieve deelname op welke manier dan ook aan een oorlogsevenement of de beoefening van een luchtsport.

We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om meer te weten te komen over alle uitsluitingen en beperkingen.


Solidariteitsmechanisme voor verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico
Sinds begin 2015 zijn er wettelijke maatregelen om de schuldsaldoverzekering toegankelijker te maken voor personen met gezondheidsproblemen. Deze zijn van toepassing op schuldsaldoverzekeringen die als dekking van een woonkrediet worden afgesloten met het oog op de aankoop, bouw of verbouwing van een eigen woning.

Dit solidariteitsmechanisme is er gekomen in het kader van contracten voor de aankoop of renovatie van een enige eigen woning die na 31 december 2014 onderschreven zijn.
De medische meerpremie voor uw rekening mag niet meer bedragen dan 125% van de basispremie. Is dit percentage hoger, dan zal de Compensatiekas meteen het verschil aan uw verzekeringsmaatschappij betalen. Hiervoor dient u dus geen aanvraag in te dienen.

Meer weten

.

Documenten en nuttige informatie


Belfius Home Credit Protect is een tak 21-overlijdensverzekering, die voor onbepaalde duur wordt afgesloten.

We bevelen u aan om volgende documenten te raadplegen, alvorens een contract te ondertekenen.

U kan op elk moment de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract bij ‘Mijn documenten’ in uw Belfius-app of in Belfius Direct Net raadplegen.

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures.

Belfius Home Credit Protect is een verzekeringsproduct dat onder Belgische wetgeving valt. Het wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

Hoe makkelijk afsluiten?
Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist voor een voorstel op uw maat.

 1. Met inachtneming van naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer en kan in de toekomst veranderen. Let op: zodra een premie belastingkorting heeft genoten, zijn de uitkeringen belastbaar.