Aanvullende verzekering Ernstige Ziekte

Welke ziekten zijn gedekt?

De aanvullende verzekering ernstige ziekte biedt u de uitkering van een aanvullend kapitaal en tal van bijstandsprestaties op voorwaarde dat de diagnose van een ernstige ziekte gebeurt minstens 3 maanden na het afsluiten van uw verzekering Belfius Home Credit Protect en dat ze voldoet aan de volgende criteria.

Definitie

Voorwaarden

Gevallen van uitsluiting

Cerebro-vasculair accident (herseninfarct)
Necrose van het hersenweefsel door onvoldoende bloedtoevoer of een intracraniële bloeding, die leidt tot een permanente neurologische insufficiëntie.
Alle onderstaande criteria moeten vervuld zijn:
1. aanwezigheid van tekenen die compatibel zijn met de diagnose van een nieuw cerebro-vasculair accident dat wordt aangetoond d.m.v. een scanner, of een MRI
2. het cerebrovasculair accident heeft geleid tot een objectiveerbare en aanhoudende insufficiëntie die overeenstemt met de getroffen hersenstreek. De enige evaluatie van een dergelijke insufficiëntie is die welke wordt uitgevoerd op zijn minst 3 maanden nadat het cerebrovasculair accident zich heeft voorgedaan
- cerebrale symptomen die te wijten zijn aan migraine
- ischemische accidenten van voorbijgaande aard
- traumatische hersenletsels
- bloedvaten met hypoxie
- vasculaire pathologieën van het oog, de gezichtszenuw of de evenwichtsfunctie
Kanker Elke kwaadaardige aandoening die wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde groei en woekering van kwaadaardige cellen die een weefsel aantasten en een ander histologisch vorm aanneemt.
De diagnose moet histologisch of – in het geval van systemische kankers – cytologisch worden bevestigd.
- een kanker in situ (ingekapselde kanker)
- alle kwaadaardige huidaandoeningen, met uitzondering van kwaadaardige melanomen waarbij de huidlagen onder het epidermis werden aangetast
- alle prostaataandoeningen of papillaire carcinomen van de schildklier wanneer deze het stadium T2N0M0 van de TNM-classificatie niet bereiken
- alle hodgkin en non-hodgkin aandoeningen die niet gevorderd zijn tot niveau 2 van de Arbor-classificatie
- alle vormen van leukemie waar geen anemie kan weerhouden worden
Myocardinfarct (hartinfarct)
Ondubbelzinnige diagnose van de necrose van een deel van de hartspier als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar de betrokken hartstreek.
3 criteria waaraan voldaan moet zijn:
1. verhoging van de biomarkers voor een hartinfarct, waaronder verplicht CK-MB en Troponine, tot boven de doorgaans aangenomen normale labowaarden
2. nieuwe elektrocardiografische wijzigingen die wijzen op een infarct
3. het bewijs van een permanente en onomkeerbare vermindering van de linkerkamerfunctie, met een ejectiefractie van de linkerhartkamer die beperkt is tot maximaal 50%
Goedaardige hersentumor (met verhoogde hersendruk)
Levensbedreigende hersentumoren die aanleiding geven tot typische symptomen van verhoogde hersendruk zoals een papillair oedeem, psychische stoornissen, epilepsieaanvallen of zintuigelijke stoornissen.
De tumor moet leiden tot:
- hetzij de effectieve uitvoering van een heelkundige ingreep die gericht is op de volledige verwijdering van de tumor of op het weghalen van zo veel mogelijk kankerweefsel
- hetzij het voorwerp vormen van een behandeling in de vorm van chemotherapie of radiotherapie
- of beschouwd worden als zijnde niet opereerbaar en in omvang toenemend
- hetzij ten slotte het toedienen van palliatieve zorg aan het levenseinde
- cystes
- verkalkingen
- granulomen
- vervormingen ter hoogte van de slagaders of de aders in de schedel
- hematomen en tumoren aan de hypofyse en het beendergestel

Definitie

 • Cerebro-vasculair accident (herseninfarct)
  Necrose van het hersenweefsel door onvoldoende bloedtoevoer of een intracraniële bloeding, die leidt tot een permanente neurologische insufficiëntie.
 • Kanker
  Elke kwaadaardige aandoening die wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde groei en woekering van kwaadaardige cellen die een weefsel aantasten en een ander histologisch vorm aanneemt.
 • Myocardinfarct (hartinfarct)
  Ondubbelzinnige diagnose van de necrose van een deel van de hartspier als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar de betrokken hartstreek.
 • Goedaardige hersentumor (met verhoogde hersendruk)
  Levensbedreigende hersentumoren die aanleiding geven tot typische symptomen van verhoogde hersendruk zoals een papillair oedeem, psychische stoornissen, epilepsieaanvallen of zintuigelijke stoornissen.

Voorwaarden

 • Cerebro-vasculair accident (herseninfarct)
  Alle onderstaande criteria moeten vervuld zijn:
  1. aanwezigheid van tekenen die compatibel zijn met de diagnose van een nieuw cerebro-vasculair accident dat wordt aangetoond d.m.v. een scanner, of een MRI
  2. het cerebrovasculair accident heeft geleid tot een objectiveerbare en aanhoudende insufficiëntie die overeenstemt met de getroffen hersenstreek. De enige evaluatie van een dergelijke insufficiëntie is die welke wordt uitgevoerd op zijn minst 3 maanden nadat het cerebrovasculair accident zich heeft voorgedaan
 • Kanker
  De diagnose moet histologisch of – in het geval van systemische kankers – cytologisch worden bevestigd.
 • Myocardinfarct (hartinfarct)
  3 criteria waaraan voldaan moet zijn:
  1. verhoging van de biomarkers voor een hartinfarct, waaronder verplicht CK-MB en Troponine, tot boven de doorgaans aangenomen normale labowaarden
  2. nieuwe elektrocardiografische wijzigingen die wijzen op een infarct
  3. het bewijs van een permanente en onomkeerbare vermindering van de linkerkamerfunctie, met een ejectiefractie van de linkerhartkamer die beperkt is tot maximaal 50%
 • Goedaardige hersentumor (met verhoogde hersendruk)
  De tumor moet leiden tot:
  - hetzij de effectieve uitvoering van een heelkundige ingreep die gericht is op de volledige verwijdering van de tumor of op het weghalen van zo veel mogelijk kankerweefsel
  - hetzij het voorwerp vormen van een behandeling in de vorm van chemotherapie of radiotherapie
  - of beschouwd worden als zijnde niet opereerbaar en in omvang toenemend
  - hetzij ten slotte het toedienen van palliatieve zorg aan het levenseinde

Gevallen van uitsluiting

 • Cerebro-vasculair accident (herseninfarct)
  - cerebrale symptomen die te wijten zijn aan migraine
  - ischemische accidenten van voorbijgaande aard
  - traumatische hersenletsels
  - bloedvaten met hypoxie
  - vasculaire pathologieën van het oog, de gezichtszenuw of de evenwichtsfunctie
 • Kanker
  - een kanker in situ (ingekapselde kanker)
  - alle kwaadaardige huidaandoeningen, met uitzondering van kwaadaardige melanomen waarbij de huidlagen onder het epidermis werden aangetast
  - alle prostaataandoeningen of papillaire carcinomen van de schildklier wanneer deze het stadium T2N0M0 van de TNM-classificatie niet bereiken
  - alle hodgkin en non-hodgkin aandoeningen die niet gevorderd zijn tot niveau 2 van de Arbor-classificatie
  - alle vormen van leukemie waar geen anemie kan weerhouden worden
 • Myocardinfarct (hartinfarct)
 • Goedaardige hersentumor (met verhoogde hersendruk)
  - cystes
  - verkalkingen
  - granulomen
  - vervormingen ter hoogte van de slagaders of de aders in de schedel
  - hematomen en tumoren aan de hypofyse en het beendergestel