Wat dekt de optie Pechverhelping & bijstand?


U geniet 24/7 bijstand na een ongeval, panne of diefstal. Daarbij kan u kiezen tussen:
  • bijstand in België
  • bijstand in België en in de landen vermeld op uw internationale motorrijtuigverzekeringskaart (bewaar die zeker in uw auto, zodat u altijd kan aantonen dat u correct verzekerd bent)

Extra voordeel van deze optie: er is altijd een vervangwagen in het buitenland inbegrepen voor het geval uw auto langer dan 24u onbeschikbaar is door pech.

Optioneel kan u kiezen voor een vervangwagen in België.

Wat dekt de optie Pechverhelping & bijstand niet?


  • De bijstand aan een voertuig in panne dat ouder is dan 15 jaar.
  • - De gewaarborgde prestaties die ons niet werden gevraagd of die niet georganiseerd werden door onze bijstandscentrale of met ons akkoord, geven a posteriori geen recht op terugbetaling of een compenserende vergoeding, behalve als uw voertuig getakeld werd in opdracht van de politie of als u als verzekerde vervoerd werd door een ziekenwagen.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om de algemene voorwaarden te lezen.