Wat dekt de optie Bestuurdersverzekering?


We raden u de Bestuurdersverzekering absoluut aan. Bent u als bestuurder van een verzekerd voertuig het slachtoffer van een ongeval (ongeacht of u in fout bent of niet), dan vergoedt ze u voor:

  • lichamelijke letsels:
    • tot 500.000 euro/schadegeval met een vierwielig voertuig
    • tot 25.000 euro/schadegeval met een tweewielig voertuig
  • morele schade
  • kledijschade tot 500 euro

Wat dekt de optie Bestuurdersverzekering niet?


  • Gevolgen van een schadegeval dat opzettelijk veroorzaakt werd.
  • Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of soortgelijke toestand.

Voor meer info over de uitsluitingen en beperkingen raden we u aan om de algemene voorwaarden te lezen.