Belfius Line Protect

Bescherm uw Budgetline en uw gezin

Mijn kantoor contacteren

Realiseer uw projecten met een gerust gemoed! Belfius Line Protect helpt u en uw nabestaanden het schuldsaldo van uw Budgetline terugbetalen bij overlijden of volledige invaliditeit. Ideaal om uw nabestaanden financiële zorgen te besparen!

Wat is een Budgetline? Hiermee beschikt u over een permanente geldreserve die gekoppeld is aan uw Belfius-betaalrekening en die u vrij kan gebruiken om uw uitgaven of onverwachte kosten te betalen. Meer info

Een voorbeeld
Dankzij zijn Budgetline kan Jan in het rood gaan op zijn betaalrekening. Om zijn nabestaanden te beschermen, heeft hij een Belfius Line Protect afgesloten. Deze verzekering betaalt bij zijn overlijden of volledige invaliditeit automatisch het eventuele schuldsaldo van zijn kredietlijn terug. Zo kan Jan zijn projecten in alle gemoedsrust financieren en tegelijk financiële zekerheid bieden aan zijn gezin.

De verzekering die gekoppeld is aan uw Budgetline

Uw verzekering dekt het schuldsaldo van uw Budgetline

Uw premie varieert volgens de opneming van uw kredietlijn

U biedt uw nabestaanden financiële steun bij invaliditeit of overlijden

U kan 1 of 2 personen verzekeren (in het geval van een gemeenschappelijke betaalrekening)

.

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

.

In detail


 • Het verzekerde kapitaal is in principe gelijk aan het bedrag van uw Budgetline – of aan een percentage ervan – met een maximum van 50.000 euro.
 • Het terugbetaalde bedrag bij overlijden en de storting in geval van volledige invaliditeit hangen af van het schuldsaldo van uw Budgetline en kunnen nooit hoger zijn dan dit schuldsaldo.
 • Uw premie ligt vast voor de volledige duur van het contract en stemt overeen met 0,50% van het gemiddelde schuldsaldo van de Budgetline van de maand voordien. Ze wordt automatisch ingehouden op uw betaalrekening.
 • U kan de verzekering afsluiten tot uw 63 jaar.

.

Inbegrepen waarborgen

Met Belfius Line Protect bent u zeker dat uw Budgetline terugbetaald wordt bij overlijden of volledige invaliditeit.

 • Bij overlijden:

  • van de enige verzekerde of van de 2 verzekerden tegelijk: betaling van een bedrag dat gelijk is aan het debetsaldo van uw Budgetline
  • van 1 van de 2 verzekerden: betaling van een bedrag dat gelijk is aan 50% van het debetsaldo van uw Budgetline
 • Bij tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit

  (= min. 67% vastgesteld door een arts) door een ongeval of een ziekte van meer dan 3 maanden:

  • van de enige verzekerde of van de 2 verzekerden tegelijk: storting van een maandelijks bedrag dat overeenstemt met 6% van de Budgetline-kredietlijn tot het negatief saldo gelijk is aan nul
  • van 1 van de 2 verzekerden: storting van een maandelijks bedrag dat overeenstemt met 3% van de Budgetline-kredietlijn tot het negatief saldo gelijk is aan nul

.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige schadeoorzaken zijn uitgesloten.

Bij overlijden:

 • zelfdoding van de verzekerde in de loop van het eerste verzekeringsjaar
 • het overlijden als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, een collectieve gewelddaad, opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde machten ook, als de verzekerde(n) er vrijwillig en actief heeft (hebben) aan deelgenomen
Bij invaliditeit:

 • als gevolg van het beoefenen – zelfs occasioneel – van een gevaarlijke sport
 • als gevolg van de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekerde
Bovendien wordt Belfius Line Protect uitsluitend aangeboden in het kader van de bescherming van de Budgetline-kredietlijnen die Belfius Bank op de markt brengt.

We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

.

Nuttige documenten en informatie


Belfius Line Protect is een tak 21-overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een Budgetline en afgesloten wordt voor onbepaalde duur.

Vooraleer de overeenkomst te ondertekenen, neemt u best de volgende documenten door:

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Het verzekeringsproduct Belfius Line Protect valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

U wil een klacht indienen? Onze klachtendienst, de bemiddelaar en de ombudsman zijn er om u te helpen. Meer info

.