Belfius Line Protect

Bescherm uw Budgetline en uw gezin

De verzekering die gekoppeld is aan uw Budgetline

Uw verzekering dekt het schuldsaldo van uw Budgetline

Uw premie varieert volgens de opneming van uw kredietlijn

U biedt uw nabestaanden financiële steun bij invaliditeit of overlijden

U kan 1 of 2 personen verzekeren (in het geval van een gemeenschappelijke betaalrekening)

.

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

.

In detail


 • Het verzekerde kapitaal is in principe gelijk aan het bedrag van uw Budgetline – of aan een percentage ervan – met een maximum van 50.000 euro.
 • Het terugbetaalde bedrag bij overlijden en de storting in geval van volledige invaliditeit hangen af van het schuldsaldo van uw Budgetline en kunnen nooit hoger zijn dan dit schuldsaldo.
 • Uw premie ligt vast voor de volledige duur van het contract en stemt overeen met 0,50% van het gemiddelde schuldsaldo van de Budgetline van de maand voordien. Ze wordt automatisch ingehouden op uw betaalrekening.
 • U kan de verzekering afsluiten tot uw 63 jaar.

.

Inbegrepen waarborgen

Met Belfius Line Protect bent u zeker dat uw Budgetline terugbetaald wordt bij overlijden of volledige invaliditeit.

 • Bij overlijden:

  • van de enige verzekerde of van de 2 verzekerden tegelijk: betaling van een bedrag dat gelijk is aan het debetsaldo van uw Budgetline
  • van 1 van de 2 verzekerden: betaling van een bedrag dat gelijk is aan 50% van het debetsaldo van uw Budgetline
 • Bij tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit

  (= min. 67% vastgesteld door een arts) door een ongeval of een ziekte van meer dan 3 maanden:

  • van de enige verzekerde of van de 2 verzekerden tegelijk: storting van een maandelijks bedrag dat overeenstemt met 6% van de Budgetline-kredietlijn tot het negatief saldo gelijk is aan nul
  • van 1 van de 2 verzekerden: storting van een maandelijks bedrag dat overeenstemt met 3% van de Budgetline-kredietlijn tot het negatief saldo gelijk is aan nul

.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige schadeoorzaken zijn uitgesloten.

Bij overlijden:

 • zelfdoding van de verzekerde in de loop van het eerste verzekeringsjaar
 • het overlijden als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten, een collectieve gewelddaad, opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde machten ook, als de verzekerde(n) er vrijwillig en actief heeft (hebben) aan deelgenomen
Bij invaliditeit:

 • als gevolg van het beoefenen – zelfs occasioneel – van een gevaarlijke sport
 • als gevolg van de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekerde
Bovendien wordt Belfius Line Protect uitsluitend aangeboden in het kader van de bescherming van de Budgetline-kredietlijnen die Belfius Bank op de markt brengt.

We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

.

Nuttige documenten en informatie


Belfius Line Protect is een tak 21-overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een Budgetline en afgesloten wordt voor onbepaalde duur.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Het verzekeringsproduct Belfius Line Protect valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

.

Hebt u vragen?

Mail ons

Contactformulier

Contacteer uw kantoor

Kies een kantoor

Vind het antwoord

Raadpleeg de FAQ