Uw verzekering gekoppeld aan de Budgetline

Dekking tot 100 % van het nog verschuldigde bedrag

Belfius Line Protect is een verzekering gekoppeld aan uw kredietlijn Budgetline. Ze dekt het volledige negatieve saldo van uw kredietlijn bij overlijden of volledige invaliditeit.

Een voorbeeld?
Meneer Baeten heeft een Belfius Line Protect gekoppeld aan zijn Budgetline. Plots overlijdt hij. Hij moet nog 500 euro van zijn Budgetline terugbetalen. Dankzij Belfius Line Protect zal Belfius bij overlijden het volledige negatieve saldo van zijn Budgetline voor zijn rekening nemen. Mevrouw Baeten hoeft dus niets meer te betalen.

Uw Belfius Line Protect

Financiële zekerheid voor het hele gezin

Gekoppeld aan uw kredietlijn bij Belfius

Dekking bij invaliditeit of overlijden

Premie berekend op basis van uw kredietlijn

Interesse?

In detail

 • Vergoeding bij overlijden of invaliditeit

  Belfius Line Protect, de schuldsaldoverzekering gekoppeld aan uw kredietlijn Budgetline, waarborgt de terugbetaling van het negatieve saldo bij volledige invaliditeit of overlijden.

  De verzekering dekt:
  • bij overlijden door ongeval of ziekte: de terugbetaling van het resterende terug te betalen saldo;
  • bij volledige invaliditeit (minimaal 67 %, bepaald door een arts) van meer dan drie maanden: een maandelijkse storting van 6 % van de kredietlijn tot het saldo is terugbetaald, maximaal 36 maanden lang.
 • Verzekeringspremie

  • Uw premie bedraagt 0,50 % van het gemiddelde saldo van uw Budgetline van de voorbije maand.
  • Dat bedrag gaat automatisch van uw betaalrekening.
 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden, neemt hij contact op met de familie. De nabestaanden moeten de bank de volgende drie documenten bezorgen:

  • Een medische verklaring van overlijden of een afschrift van het proces-verbaal met de omstandigheden van het overlijden als het door een ongeval werd veroorzaakt.
  • Een erfopvolging (akte van bekendheid of erfelijkheidsakte).
  • Een uittreksel uit de overlijdensakte van de Burgerlijke Stand.
 • Goed om weten

  Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

  Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn in uw agentschap Belfius Bank of op.

 • Nuttige informatie en documenten

  Het gaat om een overlijdensverzekering, afgesloten voor een levenslange duurtijd.

  Belfius Line Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.