Belfius Spaarrekening+

De gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank om regelmatig te sparen

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" en "informatiefiche over de depositobescherming" te lezen voor u een spaarrekening opent. Dit is gratis verkrijgbaar in al onze kantoren en vindt u hieronder bij 'Documenten'

Kenmerken

Doorlopende opdracht

U spaart automatisch, met een doorlopende opdracht, en u krijgt een interessante getrouwheidspremie.

Rente

0,01% basisrente  en 0,30%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeningafschrift of elektronische communicatie.

Max. 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening

Ideaal om op langere termijn te sparen

De Belfius Spaarrekening+ is geschikt indien uw uw spaargeld langer dan 12 maanden op de rekening kan plaatsen

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Voorwaarden

  • Maximuminlage: 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening.


  • Op de spaarrekening mogen alleen bedragen worden bijgeschreven via een doorlopende spaaropdracht met maandelijkse periodiciteit vanaf een zichtrekening bij Belfius of bij een andere financiële instelling.


  • Er is geen beperking op het aantal spaaropdrachten naar deze spaarrekening. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen.

  • Een klant mag op ieder gegeven moment slechts één Belfius Spaarrekening+ hebben.

  • Bedraagt het tegoed op de spaarrekening meer dan 100.000 euro, dan kan de bank een ander rentepercentage vaststellen voor het totale tegoed.

  • Deze spaarrekening mag niet aangewend worden als centralisatierekening noch gebruikt worden in het kader van een huur- of kredietwaarborg.

Fiscaliteit

Voor natuurlijke personen: Tot 960 euro rente per persoon per jaar (inkomsten 2018) vrijgesteld van roerende voorheffing (15%). Voor spaarrekeningen die geopend zijn op naam van twee gehuwde partners of wettelijk samenwonenden bedraagt de vrijstelling 1.920 euro per koppel (inkomsten 2018).

Risico

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Klachten? Contacteer onze klachtendienst

Op zoek naar andere vormen van sparen?

Denkt u eraan om uw geld te beleggen? Start al vanaf 25€/mnd!

Open een rekening in 3 kliks!