Belfius Spaarrekening+

De gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank om regelmatig te sparen

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" en "informatiefiche over de depositobescherming" te lezen voor u een spaarrekening opent. Dit is gratis verkrijgbaar in al onze kantoren en vindt u hieronder bij 'Documenten'

Kenmerken

Doorlopende opdracht

U spaart automatisch, met een doorlopende opdracht, en u krijgt een interessante getrouwheidspremie.

Rente

0,01% basisrente  en 0,50%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeningafschrift of elektronische communicatie.

Max. 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening

Ideaal om op langere termijn te sparen

De Belfius Spaarrekening+ is geschikt indien uw uw spaargeld langer dan 12 maanden op de rekening kan plaatsen

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Voorwaarden

  • Maximuminlage: 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening.


  • Op de spaarrekening mogen alleen bedragen worden bijgeschreven via een doorlopende spaaropdracht met maandelijkse periodiciteit vanaf een zichtrekening bij Belfius of bij een andere financiële instelling.


  • Er is geen beperking op het aantal spaaropdrachten naar deze spaarrekening. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen.

  • Een klant mag op ieder gegeven moment slechts één Belfius Spaarrekening+ hebben.

  • Bedraagt het tegoed op de spaarrekening meer dan 100.000 euro, dan kan de bank een ander rentepercentage vaststellen voor het totale tegoed.

  • Deze spaarrekening mag niet aangewend worden als centralisatierekening noch gebruikt worden in het kader van een huur- of kredietwaarborg.

Fiscaliteit

De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximaal 1.880 euro per persoon voor inkomstenjaar 2017.

15% roerende voorheffing wordt ingehouden op de interesten die dit bedrag overschrijden.

Risico

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Klachten? Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be. Ombudsdienst in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) Meer info vindt u hier

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder

Op zoek naar andere vormen van sparen?

Denkt u eraan om uw geld te beleggen? Start al vanaf 25€/mnd!

Open een rekening in 3 kliks!