Op 4 februari 2024 is het de internationale dag van de strijd tegen kanker en de vroegtijdige opsporing ervan. Een ideale gelegenheid om een stand van zaken te geven over de oncologiesector, samen met Rudi Van Den Eynde, Head of Thematic Global Equity bij Candriam.

Waarom een beleggingsstrategie die gelinkt is aan oncologie?


"Kanker, die vreselijke ziekte met zijn vele varianten, is de tweede grootste doodsoorzaak wereldwijd. De behoefte is dus overduidelijk. Bovendien zijn er zo veel ondernemingen actief in de oncologiesector dat het zorgt voor een voldoende groot beleggingsuniversum."


"Anderzijds verbindt Candriam zijn beleggingen aan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de Verenigde Naties1. De derde doelstelling streeft ernaar 'iedereen in staat te stellen om in goede gezondheid te leven en het welzijn van iedereen op elke leeftijd te bevorderen'. De strategie sluit dus naadloos aan bij deze doelstelling, want ze heeft als doel ondernemingen ondersteunen bij het zoeken naar remedies tegen kanker."


Is deze sector groot genoeg?


"Ons beleggingsuniversum omvat alle bedrijven die actief zijn in de strijd tegen kanker. Dat betekent dat we niet mikken op één welbepaalde sector, maar op alle sectoren die van dichtbij of van ver actief zijn in dit domein. Momenteel zijn de behoeften enorm:


  • wat de diagnose betreft, met massale opsporingstests die eenvoudiger en aangenamer moeten worden
  • voor het profileren van de tumoren, om beter inzicht te krijgen in de kanker van elke patiënt
  • op technologisch vlak, met preciezere instrumenten voor een betere bestraling
  • en uiteraard het aanbod aan geneesmiddelen

Hoe worden de bedrijven geselecteerd?


"In onze analyse hanteren we een benadering die gebaseerd is op het product, ongeacht om welk product het gaat. Het bedrijf moet toepassingen ontwikkelen en/of verkopen die de resultaten voor een patiënt duidelijk verbeteren. We nemen de klinische/medische gegevens onder de loep en vergelijken ze met de bestaande behandelingsmodaliteiten, om vervolgens in te schatten of ze een verbetering mogelijk maken. Daarom bestaat ons team uit wetenschappers die in staat zijn de klinische kwaliteit van toekomstige therapeutische toepassingen te beoordelen, en zo de belangrijke marktspelers van morgen eruit te pikken, alvorens dat concreet tot uiting komt in de beurskoers van het bedrijf."


"En dat is nog niet alles! We leggen die fundamentele analyse ook naast een beproefde waarderingsstudie: we willen geen te dure waarden met een beperkt stijgingspotentieel aankopen. Daarnaast gebeurt er ook een extra-financiële analyse om een beter idee te krijgen van de risico’s en de opportuniteiten op het vlak van de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance)."


"Onze strenge procedure heeft al vruchten afgeworpen, aangezien we al meer dan 20 jaar waarden selecteren in farmacologische en medische domeinen."


Bron: Candriam


1 Homepage - Duurzame ontwikkeling (un.org)Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Candriam op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van deze visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille.