Obligatiebeleggers die beleggen in vreemde munten, kijken vooral naar uitgiftes die een hogere rente bieden dan die in euro. Naast een hogere rente, hopen ze ook een meerwaarde op de munt te kunnen realiseren. Maar inschatten hoe een wisselkoers zal evolueren is geen eenvoudige taak, want zeer veel factoren spelen een rol.

Een wisselkoers geeft aan hoeveel een bepaalde munt waard is ten opzichte van een andere. Net zoals aandelen op een beurs verhandeld worden, worden wisselkoersen op de valutamarkt bepaald. Het is de grootste financiële markt ter wereld met een dagelijkse omzet van 7.500 miljard dollar1.


Hoeveel een munt waard is, hangt af van vraag en aanbod. Het is vrij eenvoudig: als er meer vraag is naar dollars dan bijvoorbeeld euro’s, zal de dollar stijgen ten opzichte van de euro. De factoren inschatten die een invloed hebben op de vraag naar een munt is echter niet makkelijk.


De eerste factor is vrij logisch: een land dat meer uit- dan invoert, ziet de vraag naar zijn munt toenemen waardoor die in waarde zou moeten stijgen. We leven echter in een geglobaliseerde wereld waar wisselverrichtingen vaak gebeuren voor zuiver financiële doeleinden (beleggingen, speculatie, schuldfinanciering...). Zo beïnvloeden ook volgende elementen de wisselkoers:  • De economische gezondheid van het land
  • De geldende rentevoet
  • Inflatie
  • De olieprijs

Als voorbeeld kijken we naar de wisselkoersen EUR/USD en EUR/NOK.


Amerikaanse dollar


Groei- en renteverschil

Presteert de Amerikaanse economie beter dan de rest van de wereld, dan is dat meestal positief voor de dollar. In dat geval worden investeerders (van buiten de VS) verleid door het positieve renteverschil en de positieve verwachtingen voor de Amerikaanse winstgroei.


De dollar doet het minder goed in periodes waarbij de wereld groeit aan een gelijkaardig of hoger tempo dan de VS. Een afnemend renteverschil en Amerikaanse investeerders die meer beleggen in het buitenland, doen de vraag naar dollars dan verminderen waardoor de dollar daalt.


Tekort handelsbalans en lopende rekening

De lopende rekening registreert de handels- en geldstromen met het buitenland. De Verenigde Staten voeren meer in dan uit en het land betaalt intresten en dividenden aan buitenlandse bezitters van Amerikaanse obligaties en aandelen.


Het tekort weerspiegelt het verschil tussen het sparen en het investeren van een land. De Verenigde Staten moeten dus elk jaar geld ontlenen in het buitenland. Zolang het internationaal vertrouwen in de munt groot blijft, is dan geen probleem. Mocht het vertrouwen afnemen, dan zal dit snel leiden tot een zwakkere dollar en hogere Amerikaanse rentevoeten.


Vluchtwaarde

De dollar heeft als wereldreservemunt een unieke status. Zelfs al sputtert de Amerikaanse economie, als de rest van de wereld het moeilijk heeft dan zal de dollar toch duurder worden. Investeerders verkiezen in onzekere tijden de liquiditeit en veiligheid van Amerikaanse overheidsobligaties waardoor de vraag naar dollars toeneemt.

Toekomst

U ziet het: de evolutie van de Amerikaans dollar voorspellen is niet eenvoudig. De economische groei zal de komende maanden in de VS wellicht terugvallen, maar de economische situatie in de eurozone is evenmin rooskleurig. Met een renteverschil van ongeveer 2% in het voordeel van de VS, heeft de obligatiebelegger wel een buffer om een wisselkoersverlies op te vangen. Als extra diversificatie kunnen dollarobligaties voor maximaal 10% opgenomen worden in de obligatieportefeuille.


Noorse kroon


Noorwegen heeft heel wat troeven:

  • De hoogste kredietrating AAA.
  • Gezonde overheidsfinanciën (overheidsschuld/BBP 37,4% - dec 2022)2.
  • Een overschot op de lopende rekening (30,2% van het BBP – dec 2022)2.
  • Het staat in voor 20% van de Europese energiebevoorrading. Sinds 1996 stort Noorwegen de opbrengsten uit gas- en oliewinning in een pensioenfonds voor de toekomstige generaties. Die spaarpot heeft ondertussen een marktwaarde van 16.200 miljard kronen3.

Toch kon de munt weinig voordeel halen uit die troeven. Over een periode van vijf jaar verloor de Noorse Kroon ongeveer 17% tegenover de euro. Naast het renteverschil bepaalt de olieprijs mee de richting van de Noorse Kroon.


In vergelijking met een Belgische overheidsobligatie op 5 jaar biedt de Noorse zo’n 0,8% meer rendement. De buffer om een mogelijk koersverlies op de NOK op te vangen is dus niet zo groot. Het dagelijks verhandelde volume in Noorse kroon is eerder beperkt, wat tot grotere koersbewegingen kan leiden. Worden de beleggers risicoaverser, dan heeft de Noorse kroon het moeilijk.


Wat moeten we hiervan onthouden?


Zoals u ziet wordt de wisselkoers door heel wat aspecten beïnvloed. Wil u als obligatiebelegger beleggen in een vreemde munt? Dan moet u zich bewust zijn van het wisselrisico. Spreiding is de boodschap. Afhankelijk van de risicoappetijt, kan ongeveer een kwart van de obligatieportefeuille in vreemde munten belegd worden met een beperking van het gewicht per munt tot maximum 5 à 10%.


1 Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and Over-the-counter (OTC) derivatives markets in 2022 (bis.org)
2 U kan de geciteerde macro-economische cijfers raadplegenhttps://tradingeconomics.com/
3 Bron: www.nbim.no/no/


Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen.


Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Indien dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, dan is deze informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze onderhevig zijn aan wijzigingen.