Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

De markten zijn de voorbije weken fors opgeveerd. Wat verklaart die plotse ommekeer?


Sinds 27 oktober boekte de MSCI World, de wereldwijde index bij uitstek, inderdaad een flinke vooruitgang. Zo steeg hij met bijna 15% in 2 maanden tijd1. Deze opmars is voornamelijk te danken aan de positieve evolutie van de inflatie, die zowel in de Verenigde Staten als in Europa aanzienlijk gedaald is. Daardoor kijkt men aan beide zijden van de Atlantische oceaan uit naar een verlaging van de beleidsrente. Let op: de inflatie is nog niet volledig onder controle, maar het einde van de tunnel lijkt nu wel heel nabij, en dat stelt de markten gerust.


Het vooruitzicht van een verlaging van de rentevoeten betekent evenwel niet dat obligaties nu minder aantrekkelijk zijn geworden. Vergeet niet dat de rentevoeten amper 2 jaar geleden nog bijna 0 bedroegen. Na de spectaculaire stijging in 2022 en 2023 deden er zich beleggingsopportuniteiten voor in deze activaklasse, die tot dan toe een beetje in het vergeetboek was geraakt.


Ook nu nog blijven er zich opportuniteiten aandienen. Ik denk met name aan kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties, de zogenaamde ‘Investment Grade’, die vandaag nog een potentieel rendement van ongeveer 3,5% bieden2, wat interessant blijft rekening houdend met het lage risico van dit type obligaties. Maar vergeet niet dat dit ‘window of opportunity’ zich stilaan weer sluit.


Als de rentevoeten opnieuw dalen, en de markt lijkt daarvan uit te gaan, zullen de beleggers die al obligaties in portefeuille hebben, overigens een tweede bezoldigingsbron kunnen aanboren. Ter herinnering: wie dalende rentevoeten zegt, zegt meerwaarden op obligatiekoersen, vooral dan op de middellange of lange looptijden.


Zijn de markten euforisch, net als de economie?


Ondanks de euforie op de beurs blijft het scenario van een zachte landing van de economieën van de ontwikkelde landen overeind. De voornaamste vertrouwensindicatoren wijzen in die richting, vooral in Europa3, en de centrale banken vertellen hetzelfde verhaal.


Het moet gezegd dat alle nevenschade van de hogere rentevoeten nog geen concrete vorm heeft aangenomen, of het nu gaat om de arbeidsmarkt of om de financiële gezondheid van ondernemingen of overheden.


En dan zwijgen we nog over de al gespannen geopolitieke context, die tijdens dit drukbezette verkiezingsjaar nog zou kunnen verharden. Want in 2024 trekt de helft van de wereld naar de stembus, wat voor bepaalde overheidsbegrotingen kan leiden tot verrassingen.


Intussen zitten de beursmarkten volop in een ‘eindejaarsrally’. Wat hierbij zeker opvalt, is dat ze plaatsvindt op alle markten en in alle sectoren. Dat was tot nu toe nog niet het geval: alle blikken waren tot hiertoe voornamelijk gericht op de Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon, Nvidia, Meta/Facebook en Tesla)4, de 7 ‘schitterende’ Amerikaanse technologiebedrijven die de Amerikaanse markt al opwaarts hadden gestuwd, en daarmee het relatief horizontaal verlopende parcours van de andere markten in de schaduw hadden gesteld.

De vraag die iedereen zich stelt, is of deze hausse een lang leven beschoren is. Werden de voorzichtigere macro-economische gegevens voldoende verrekend in de beurswaarderingen? Vandaar het belang om aanwezig te blijven in sectoren die gedragen worden door andere factoren dan enkel de economische cyclus. Ook deze sectoren houden vandaag nog tal van opportuniteiten in.


Wat zijn die opportuniteiten?


We zijn nog nooit zo overtuigd geweest van beleggingen die te maken hebben met het verkleinen van onze koolstofvoetafdruk. De COP28 heeft (uiteindelijk) de deur opengezet voor de officiële uitstap uit fossiele energie. De klimaatverandering is steeds meer voelbaar in ons dagelijkse leven. Toch presteren de aandelen van ondernemingen die bijdragen aan het terugdringen van die koolstofvoetafdruk (windenergie, zonne-energie…) al 2 jaar minder goed veroorzaakt door de explosieve cocktail van inflatie en rentevoeten. Voor hen is momenteel een pad geëffend dat niet alleen breder zou moeten zijn, maar ook langer zou moeten doorlopen.


Gezondheid, mede ondersteund door de demografische megatrends en de medische innovatie, blijft een interessante component van diversifiëring. Dit thema raakte wat achterop in 2023, om de goede reden dat het minder vertraging had opgelopen in 2022. Zijn potentieel blijft intact. En dankzij zijn opmerkelijke veerkracht bij een vertraging vormt het een troef in een goed opgebouwde portefeuille.


De ‘Magnificent Seven’ hebben dan wel het potentieel van de rest van de markt naar de achtergrond verdreven, maar ze hebben dat ook gedaan voor de technologiesector zelf. De positieve evolutie kan nu uitbreiden naar de meeste technologische deelsectoren, van halfgeleiders over digitalisering tot robotica.


1 Bron: Refinitiv – MSCI World index tussen 27 oktober 2023 en 19 december 2023
2 Bron: Refinitiv – indice Iboxx Euro Corporate – Yield to Redemption op 21 december 2023
3 Bron: Refinitiv – PMI-indicatoren Dienstensector en Verwerkende nijverheid in Europa en de Verenigde Staten eind november 2023
4 De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en zijn geen aankoopaanbeveling


Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.


Rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. De brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die zijn uitgedrukt in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, wat de meerwaarden positief of negatief kan beïnvloeden. Dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, maar dergelijke informatie hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan veranderen.