Doet u al aan pensioensparen? Dan hebt u nog tot het einde van het jaar om uw fiscaal maximum te storten. Doet u het nog niet, open dan vóór 18 december 2023 een pensioenspaarrekening en krijg 40 euro1 van ons. Wenst u meer info over deze actie, raadpleeg dan het reglement met de toekenningsvoorwaarden.

Standaardsysteem of hogere formule?


U kan pensioensparen via het standaardsysteem, waarbij u maximaal 990 euro stort en een belastingvoordeel van 30% of maximaal 297 euro geniet. Of u kan kiezen voor de hogere formule van pensioensparen, waarbij u maximaal 1.270 euro stort en een belastingvoordeel van 25% of maximaal 317,5 euro geniet (telkens te verhogen met gemeentebelasting).


Door te kiezen voor de hogere formule van pensioensparen:

  • krijgt u jaarlijks een extra fiscaal voordeel van maximaal 20,5 euro (te verhogen met de gemeentebelasting) in vergelijking met het standaardsysteem
  • spaart u meer doordat u een hoger maximumbedrag mag storten, waardoor uw opgebouwde kapitaal later hoger is dan bij het standaardsysteem

Tip bij hogere formule


U stort wel best het maximum van 1.270 euro. Zo laat u geen cent fiscaal voordeel liggen en vermijdt u dat uw fiscaal voordeel lager uitvalt dan bij het standaardsysteem. Dit is het geval als u minder dan 1.188 euro stort op jaarbasis.


Hogere formule aanvragen


Voor alle huidige en nieuwe pensioenspaarders geldt het standaardsysteem. Wil u overstappen naar de hogere formule, dan moet u er elk jaar opnieuw uitdrukkelijk voor kiezen. Bij Belfius kan dit in uw kantoor of telefonisch via Belfius Connect. Wil u volgend jaar opnieuw pensioensparen via de hogere formule, dan moet u ons dat dus opnieuw expliciet laten weten.


Pensioenspaarfondsen


Met een pensioenspaarfonds* belegt u in een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties en kan u onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel genieten. U hebt geen kapitaalbescherming, noch een gegarandeerde opbrengst.

Tips


  • Pas uw strategie aan in functie van uw beleggingshorizon. Komt uw pensioenleeftijd dichterbij, overweeg dan om defensiever – minder in aandelen – te beleggen. U kan gratis switchen tussen fondsen en het hoeft niet voor het volledige bedrag. Nieuwe stortingen kan u (gedeeltelijk) in een ander fonds beleggen op dezelfde rekening.
  • Zitten de markten in een dip op het moment dat u op pensioen gaat? Wacht dan om uw opgebouwde kapitaal op te vragen, want dat kan ook (geleidelijk) tijdens uw pensioen.
  • Bij pensioensparen stort u sowieso gespreid in de tijd, wat belangrijk is om het risico te verlagen. Door maandelijks een vast bedrag te storten, kan u bij een koersdaling automatisch wat stukken meer kopen. Stijgen de koersen fors, dan kan u wat minder kopen. Door regelmatig te beleggen beperkt u dus de impact van beursstijgingen en -dalingen.
  • Begin zo vroeg mogelijk om uw pensioenspaarpot te maximaliseren. Zo kunnen de samengestelde interesten hun werk doen of met andere woorden wordt de sneeuwbal des te groter naarmate de belegginshorizon langer duurt.

1 Reglement cashback 40 euro* Een beleggingsfonds (ook instelling voor collectieve belegging of ICB genoemd) is een financieel product waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Fondsen brengen risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd. We raden u aan het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche te lezen alvorens te beslissen om te beleggen.Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen.