Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Welke elementen worden bepalend voor de markten in 2024?


Ook in 2024 zullen inflatie, de acties van de centrale banken en het geopolitieke risico de richting van de markten dicteren.

We beginnen met de inflatie. De meeste inflatiecomponenten blijven een dalende lijn vertonen, en de verwachtingen van vele economen beginnen nu te neigen naar een zekere mate van normaliteit binnen 12 tot 24 maanden.


Waarom?


  • De problemen aan de aanbodzijde zijn opgelost, de voorraden zijn opnieuw in evenwicht.
  • De jobcreatie begint te vertragen, en dat zou kunnen leiden tot een hogere werkloosheid. Dat zal op zijn beurt wegen op de vraag.
  • De economische groei van de grote economische blokken vertraagt.

Er blijft een onbekende factor: de energieprijzen. Die zijn fors gedaald in vergelijking met de pieken van 2022, maar de schommelingen blijven hoog. Zeker na de tragische gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Mocht het conflict regionaal uitbreiden bv. een rechtstreekse betrokkenheid van Iran, dan zal dit waarschijnlijk tot hogere olieprijzen leiden. We weten dat Iran, na Saoedi-Arabië, de tweede grootste olievoorraden ter wereld bezit. Iets minder bekend is dat het land, na Rusland, de tweede grootste gasvoorraden heeft. We hoeven niet te herhalen dat het Russische gas niet echt meer beschikbaar is voor onze markten.


Dat brengt ons op het geopolitiek terrein met één vraag: is er beterschap op komst?


Op menselijk vlak zou niemand durven spreken over beterschap. Bij het schrijven van deze tekst lijkt escalatie helaas het kernwoord te blijven.


Maar vanuit het standpunt van de beurs is het een ander verhaal. Het verleden heeft ons geleerd dat de markten weliswaar meer schommelen wanneer er een conflict uitbreekt, maar hun traject blijft doorgaans ongewijzigd. De belangrijkste factoren blijven de rentevoeten en de reële economie.


De rentevoeten zitten in de buurt van hun plafond. Daalt de rente, dan is dat meestal goed nieuws voor aandelen van groeibedrijven. Want hoe meer de winstvooruitzichten van bedrijven zich in de toekomst bevinden, hoe meer de huidige waarde ervan afhangt van de rentevoeten. Hoe hoger de rentevoeten, hoe kleiner de waarde van die toekomstige winsten in de modellen van de analisten. Daalt de rente dan zal dat in de modellen van de analisten vertaald worden in hogere koersdoelen. Zodra de rente daalt zouden groei-ondernemingen het er dus beter vanaf kunnen brengen.


Blijft nog de toestand van de reële economie. Die verkeert weliswaar niet in goede vorm, maar het lijkt erop dat de centrale banken zullen slagen in hun ongelooflijke uitdaging nl. de inflatie terugbrengen zonder de economie de dieperik in te storten. Belfius Research gaat nog steeds uit van een zachte landing van de economie in de VS en in de eurozone.


Dat element is doorgaans bepalend voor de evolutie van de markten. Dat zal ook het geval zijn in 2024. Een zachte landing blijft het voorkeurscenario voor een correcte prestatie van de markten de eerstvolgende maanden.


We blijven de evolutie van de energieprijzen nauwlettend in het oog houden. Ongeacht of de verstoring wordt veroorzaakt door Oekraïne of het Midden-Oosten.

Welke convicties schuift u naar voren?


Vanuit een puur strategisch oogpunt lijken bepaalde sectoren, waarvan de beurswaardering achterloopt op de waardecreatie, interessant om ons los te koppelen van de economische cycli. We denken bv. aan de groene revolutie. Bedrijven actief in dat domein waren op de beurs het grootste slachtoffer van de hogere rentevoeten en zullen wellicht voordeel halen uit de recente rentedaling.


Ook aandelen uit de gezondheidssector hebben een meer defensief karakter. De voorbije maanden hinkte de sector op de beurs een beetje achterop, eenvoudigweg omdat ze geen "crash van 2022" moesten inhalen.


De gezondheidssector blijft overigens een van onze meest regelmatige convicties op lange termijn. Dit thema blijft veelbelovend dankzij de innovaties en de demografische ontwikkeling. De farma of gezondheidssector is weinig gevoelig voor economische cycli, olieprijsstijgingen of geopolitieke spanningen. De sector evolueert mee met de wetenschappelijke vooruitgang en is weinig gecorreleerd met andere beurssectoren. Uiteraard heeft het ook zijn eigen zwaarden van Damocles: de gezondheidsschandalen en de hervormingen van de systemen voor gezondheidszorg. We herinneren ons nog de schommelingen van de sector tijdens de pogingen van Donald Trump om het Obamacare-plan teniet te doen.


De volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden plaats in 2024. Zouden die een impact kunnen hebben op de markten, en vooral dan op de gezondheidssector?


We kunnen uiteraard niet om de Amerikaanse verkiezingen heen, noch om hun resem beloften en andere "punchlines" voor de eerstvolgende maanden.


Beleggers interesseren zich misschien niet voor de politiek, maar ze zullen toch de campagne 2024 volgen.


Voor wie vreest voor een ontmanteling van Obamacare, lijkt het goed erop te wijzen dat gezondheid geregeld op de eerste plaats komt in de peilingen naar de bekommernissen van de Amerikanen, naast werkgelegenheid en koopkracht. Een punt van electorale inzet waar geen enkele kandidaat omheen kan.


De farmasector is eveneens een economisch zwaargewicht in de Verenigde Staten. Een fantastische exportmachine, waarin de VS aan de spits staan en daar ook willen blijven. In de beursindex MSCI USA neemt de farmasector de tweede plaats in, na de technologiesector. De Amerikaanse gezondheidssector is trouwens in absolute bedragen de best gefinancierde ter wereld. Raken aan het systeem van de gezondheidszorg komt erop neer dat men de Amerikaanse dominantie op dit vlak op de helling zet.


Uiteraard haalt het rationele aspect niet altijd de bovenhand. Vandaar het belang om de verkiezingscampagne op de voet te blijven volgen.Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.