In de economische en de financiële wereld horen we geregeld spreken van PMI-indexen. De gespecialiseerde pers haalt ze vaak aan en becommentarieert ze uitvoerig. Wat is een PMI eigenlijk? Is het een relevante indicator om de economische gezondheid van een land te beoordelen?

Een PMI, zegt u?


Een PMI, of Purchase Manager Index, is een maandelijkse index waarmee het sentiment van de aankoopdirecteuren van de grote ondernemingen wordt gemeten. Die directeuren spelen een essentiële rol in het voorspellen van de activiteit van hun organisatie. Ze krijgen een vragenlijst toegestuurd in verband met de bestellingen, de voorraden, de producten, de leveringstermijnen en de tewerkstelling. Aan de hand van de vragen wordt bepaald of het productieniveau hoger of lager zal liggen dan, of gelijk zal zijn aan dat van de maand daarvoor.


De PMI-indexen worden berekend voor tal van landen, ongeacht of ze al dan niet worden beschouwd als ‘ontwikkeld’ (USA, eurozone, Japan… ) of als ‘groeilanden’ (China, India, Brazilië… ).


Waar dient dat concreet toe?


De PMI-indexen worden onderverdeeld in 3 grote categorieën: de PMI van de verwerkende nijverheid, de PMI van de dienstensector en de globale PMI.


Die indexen worden uitgedrukt met een cijfer tussen 1 en 100. Als het cijfer hoger ligt dan 50, dan wijst dat op een economische expansie. Ligt het cijfer lager dan 50, dan wijst dat op een economische krimp.


Grafiek eurozone


Grafiek US

Hoe ziet het tijdschema van de PMI’s eruit?


De PMI-indexen worden maandelijks bekendgemaakt. Gewoonlijk wordt de uiteindelijke PMI gepubliceerd tijdens de eerste 3 werkdagen van de maand, en bevat die alle enquêtes bij de aankoopdirecteuren.


Maar rond de 20e van de maand volgt eveneens een eerste raming, PMI flash genaamd. Die raming is gebaseerd op ongeveer 85% van de verwerkte enquêtes. Dat maakt het tot een raming van het globaal sentiment.


Bovendien trachten vele analisten het verwachte niveau van de uiteindelijke of flash PMI-indexen te voorspellen. Dit is belangrijk. Komt het cijfer (veel) hoger of lager uit dan de verwachtingen, dan zal dit een impact hebben op de financiële markten.


Relevante indicatoren?


De PMI-indicatoren worden vaak gebruikt om te trachten te anticiperen op de evolutie van de economie, maar zoals met elke indicator is het belangrijk ze ruimer te interpreteren.


Een PMI onder de 50 wijst bv. niet noodzakelijk op een slechte economische situatie. Als de PMI van 43 naar 49 is gestegen, wijst dat op een duidelijke verbetering van het vertrouwen van de aankoopdirecteuren.


Wat zeggen de PMI-indexen van vandaag?


Momenteel zijn de PMI-indexen in Europa niet gunstig. De PMI van de verwerkende nijverheid daalt sinds 2022, wat een duidelijk beeld biedt van de macro-economische omgeving, die wordt gekenmerkt door dure grondstoffen, stijgende rentevoeten en een toenemende inflatie. De PMI van de dienstensector, die tot juli 2023 nog iets hoger dan 50 noteerde, wordt nu ook beïnvloed door het sombere klimaat dat heerst op het continent.


In de VS is de situatie anders. De PMI-indexen zijn in evenwicht (50), en de verwerkende nijverheid begint zich geleidelijk weer te herstellen. De PMI van de dienstensector is echter minder gunstig dan voordien. We spreken voortaan van een zachte landing van de Amerikaanse economie, veeleer dan van een recessie. Is dit het gevolg van de Inflation Reduction Act1?
1 Inflation Reduction Act of IRA: het economisch steunbeleid van de Amerikaanse overheid via met name een vergroening van de mobiliteit en de energieproductie.
Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.


Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.
Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Indien dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, dan is deze informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze onderhevig zijn aan wijzigingen.


Bron: Belfius Research