Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Is de macro-economische context de voorbije weken verbeterd?


Jazeker! Het zwaard van Damocles van het Israëlisch-Palestijns conflict buiten beschouwing gelaten, lijken de vooruitzichten te verbeteren.


Zelfs het scenario van een recessie lijkt niet op te gaan in de Verenigde Staten. Tijdens de voorbije drie kwartalen is de Amerikaanse economie er gemiddeld met meer dan 2,3% per kwartaal op vooruitgegaan (op jaarbasis).


Nu we het hebben over de spanningen in het Midden-Oosten: wat is uw standpunt hierover?


De sleutel ligt in de oplossing voor het conflict. Ofwel blijft het lokaal, ofwel neemt het uitbreiding.


Dat laatste scenario is uiteraard het slechtste, aangezien bovenop de extra verschrikkelijke humanitaire gevolgen die dat zou meebrengen, ook Iran erbij betrokken kan worden, wat een nieuwe escalerende oliecrisis kan veroorzaken.


Want zodra we het hebben over Iran, denken we aan de straat van Hormuz. Daar passeert meer dan 30% van de wereldwijde olie-uitvoer. Dat zou tal van economische sectoren verstoren, met wellicht gevolgen voor de dalende inflatie. En dus ook voor de monetaire versoepeling, waar tal van actoren op zitten te wachten.


Als we kijken naar de marktevolutie medio oktober, lijkt dat slechtst mogelijke scenario gelukkig niet te stroken met de marktverwachtingen.


Welke Convictions handhaaft u in het huidige klimaat?


Geopolitieke spanningen zorgen altijd voor zenuwachtigheid op de markten. Toch zou dat van tijdelijke aard kunnen zijn, want met uitzondering van de oliesector hebben de getroffen economieën via de beurs weinig banden met de rest van de wereld.


We denken dat de defensieve sectoren beter stand zouden moeten houden. En dat versterkt onze positionering rond het thema Gezondheid.


Welke sectoren of thema's zouden het zwaarst te lijden hebben als dit conflict langer blijft duren?


De cyclische waarden zijn doorgaans de eerste die de impact ondervinden van dit soort spanningen, vooral dan de sector van het toerisme en de vrijetijdsbesteding.


Daarnaast is het dichtstbijgelegen en meest blootgestelde economische blok natuurlijk Europa.


Als de spanningen langer blijven duren en er ontstaat een nieuwe energiecrisis, dan zal de reële economie van ons continent worden getroffen.

En hoe zit het met de impact op de inflatie of op de rentevoeten?


De olieprijs steeg bij het losbarsten van het conflict, net als de beurskoersen in de energiesector. Hoewel een uitbreiding van het conflict niet het hoofdscenario is, toch volstaat de vrees daaromtrent voor schommelingen in de kosten voor energie en vervoer.


Dat risico kan de verwachtingen verstoren rond de daling van de inflatie, alsook van het versoepelingstempo van de beleidsrentevoeten.


Uw conclusies?


In deze fase zouden bepaalde gevolgen kunnen doen denken aan die in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar dan minder intens. Met uitzondering van de oliesector hebben de meest rechtstreeks getroffen economieën weinig banden met de rest van de wereld. We mogen enige veerkracht verwachten van de defensieve sectoren, een vlucht naar kwaliteit, verstoringen in de meer cyclische sectoren op korte termijn, alsook een verstoring in de inflatiedaling.


Het is belangrijk te onderstrepen dat elk gewapend conflict een drama blijft, en onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, ongeacht in welk kamp ze zich bevinden.


Maar hoe cynisch dat ook kan lijken, de verstoringen op de financiële markten zullen wellicht beperkt blijven, zolang de oorlog niet uitbreidt naar de rest van de regio.Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.