De specifieke kenmerken van goud maken het aantrekkelijk voor een breed scala aan activiteiten. Ook in beleggingsportefeuilles kan deze ‘veilige haven’ nuttig zijn.

Relatief stabiel


Het wereldwijde goudaanbod is vrij stabiel. In 2022 bedroeg het ongeveer 4.800 ton. Het overgrote deel (3/4) is afkomstig van de mijnbouw, de rest vooral van recyclage. De belangrijkste producenten zijn China, Rusland en Australië. Samen zijn ze goed voor ongeveer 30% van de wereldmarkt.


Grote commerciële vraag


Goud is een goede geleider, roestvrij en zeer buigzaam. Die eigenschappen maken het zeer populair in de industrie en in juwelen. De voorbij 10 jaar namen juwelen het leeuwendeel van de vraag voor hun rekening, met ongeveer 2.000 ton per jaar. Die vraag is bijzonder groot in de groeilanden, vooral in Azië. Over dezelfde periode bedroeg de vraag van de industrie ongeveer 400 ton per jaar.


Voorraad bij de centrale banken


De centrale banken houden grote voorraden goud aan. In het tweede kwartaal van 2023 zou de Amerikaanse centrale bank naar schatting meer dan 8.000 ton goud aanhouden, de Duitse meer dan 3.000 ton en de Franse, Italiaanse, Chinese en Russische centrale bank elk meer dan 2.000 ton. Die voorraden worden beschouwd als kwaliteitsactiva en vormen een belangrijk deel van hun reserves. Hoewel de aankopen de jongste 10 jaar sterk fluctueerden, waren de centrale banken nettoaankopers van goud, vooral in 2022 (meer dan 1.000 ton).


De vraag van de beleggers


Ook de vraag van beleggers schommelt sterk. Ze kan tactisch zijn - waarbij goud wordt gekocht en verkocht afhankelijk van het moment - of strategisch - waarbij een deel van het goud permanent in portefeuille wordt gehouden voor veiligheidsdoeleinden.


Vanuit tactisch oogpunt zal de belegger proberen te profiteren van de bewegingen in goud, afhankelijk van de macro-economische situatie of de risicoaversie van de markt. In de praktijk heeft de goudprijs de neiging om te stijgen wanneer de reële rente daalt (grafiek 1) of wanneer de risicoaversie van de markten toeneemt.

Grafiek 1: prijs voor een ounce goud in USD (links) en de reële rente in de Verenigde Staten (omgekeerd, rechts)


prijs voor een ounce goud in USD (links) en de reële rente in de Verenigde Staten (omgekeerd, rechts)


Bron: Refinitv-Datastream 11/10/2023


Strategisch gezien kan het interessant zijn om permanent goud aan te houden in een portefeuille. Crisissen, van welke aard dan ook, komen vaak plots. Ze zijn moeilijk te voorspellen en gaan meestal gepaard met ingrijpende marktcorrecties. De geschiedenis leert dat goud in dergelijke situaties regelmatig zijn status van veilige haven terugwint.


Conclusie


Het aandeel van goud in een portefeuille hangt zowel af van tactische als strategische doelstellingen. De goudprijs zal waarschijnlijk reageren - zowel opwaarts als neerwaarts - op marktfactoren zoals schommelingen van de reële rente of het marktsentiment. Vanuit strategisch oogpunt kan het permanent aanhouden van goud in een portefeuille dienen als verzekering in geval van extreme schokken.


Bron: https://www.gold.orgDit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies noch een individuele beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Voor gepersonaliseerd beleggingsadvies kan u terecht bij uw financieel adviseur, die de mogelijke gevolgen van deze visie voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille graag met u zal bespreken.

Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.
Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Indien dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, dan is deze informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan deze onderhevig zijn aan wijzigingen.