We ondervinden momenteel al de gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen de landen in het zuiden maar ook hier in België: de overstromingen (2021) en de hittegolven en droogteperiodes (2019, 2022) liggen nog vers in het geheugen. Na het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft ons land toegezegd zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 55% en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Een ambitieus programma!

Toch moeten we onderstrepen dat onze uitstoot van CO2 op ons grondgebied wel afneemt, maar dat onze koolstofvoetafdruk (die rekening houdt met de geïmporteerde CO2) die trend niet volgt. We verbruiken producten die afkomstig zijn uit het buitenland waarbij voor de productie veel broeikasgassen vrijkomen. Nog altijd volgens het Klimaatakkoord van Parijs zouden we moeten streven naar een koolstofvoetafdruk van 2 ton CO2 per inwoner per jaar. En daar zijn we nog lang niet! Op dit moment produceert een Belg gemiddeld 16 ton CO2 per jaar.


Om 2 ton CO2 per jaar per inwoner te halen, zullen we onze gewoontes heel sterk moeten veranderen. De overheid moet het kader en de incentives vastleggen, terwijl de bevolking haar gedrag moet aanpassen.

Wat betekent dat concreet voor uw beleggingen?


De succesvolle ondernemingen van morgen zijn die ondernemingen met innoverende oplossingen om de klimaatuitdaging aan te gaan aan de hand van diverse thema's: mobiliteit, energie, huisvesting, circulaire economie... Enkele voorbeelden1

  • Qua mobiliteit is het Nederlands bedrijf Alfen NV gespecialiseerd in slimme netwerken, systemen voor energieopslag en laadpalen voor elektrische voertuigen.
  • In het domein van de energie ontwikkelt SolarEdge Technologies Inc omvormers voor fotovoltaïsche zonnepanelen, software om de energieproductie te monitoren, producten voor energieopslag in batterijen enz.
  • Op het vlak van isolatie installeert en verdeelt TopBuild Corp isolatieproducten en bouwmaterialen voor de bouwsector in de Verenigde Staten.
  • Trex Company Inc is dan weer gespecialiseerd in houtcomposiet (terrassen, leuningen… ) uit gerecycleerd materiaal.

En voor de beleggers?


Al die thema’s rond de opwarming van de aarde zijn potentiële bronnen van opportuniteiten. Wil u weten hoe? En welke? Neem gerust contact op met uw beleggingsadviseur.1 De ondernemingen in dit artikel worden enkel ter illustratie vernoemd en vormen geen koopadvies.


Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en zijn onderhevig aan wijzigingen.