De gestegen rente maakt de obligatiemarkten weer aantrekkelijker... en dus ook de gemengde fondsen. We leggen uit waarom ze in veel gevallen een ideale portefeuillebasis kunnen vormen en waarom het nu de moeite loont zich te interesseren in dit type fondsen.

We hebben het al vaak geschreven in Uw Beleggingen: de rentetarieven van alle looptijden hebben begin dit jaar een forse remonte ingezet die gewogen heeft op de obligatiemarkt. Er bestaat inderdaad een omgekeerde relatie tussen rente en obligatiekoersen. Daardoor vertonen veel obligatieportefeuilles dit jaar een negatief rendement (in één jaar tijd hebben de zogenaamde ‘veilige’ Europese overheidsobligaties ongeveer 20% van hun waarde verloren1).


Als gevolg daarvan zijn de obligatiemarkten weer wat aantrekkelijker geworden. Het risico wordt nu veel beter beloond in de twee belangrijkste activaklassen: obligaties en aandelen.


Terugkeer langs de grote poort


Deze vaststelling wijst ongetwijfeld op een comeback van de gemengde fondsen, naast de obligatiefondsen.


Gemengde fondsen zijn altijd al de sokkel van een gediversifieerde portefeuille geweest. Hun diversifiëring – in zowel obligaties als aandelen – geeft ze een bijzonder praktisch ‘all-in-one’ aspect om de permanente basis te vormen van elke beleggingsportefeuille.


Een ander bijzonder kenmerk van gemengde fondsen is dat de meeste ervan beschikbaar zijn in verschillende versies of ‘compartimenten’. Elk van die compartimenten past bij een bepaald risicoprofiel. Hoe defensiever het risicoprofiel, hoe groter de obligatiecomponent. Iedereen vindt er dus zijn gading, of hij nu een meer defensief, evenwichtig of dynamisch profiel heeft.


Als ze weer in de schijnwerpers staan, komt dat omdat ook hun obligatie- (of defensieve) component weer heeft aangeknoopt met potentieel aantrekkelijkere rendementen. De andere component, aandelen, heeft uiteraard dezelfde ontwikkelingen doorgemaakt als de markt.


Dit verklaart waarom elk beleggersprofiel nu een fonds kan vinden dat bij hem past en dat goedkoop is.

Andere kenmerken


1. De efficiënte grens

De studies van Markowitz hebben aangetoond dat er voor elk rendement een portefeuille bestaat die het risico minimaliseert. Omgekeerd is er voor elk risiconiveau een portefeuille die het verwachte rendement maximaliseert. Het geheel van die portefeuilles wordt de ‘efficiënte grens’ genoemd.

Door hun aard zijn gemengde fondsen gecreëerd om een efficiënte diversificatie te bewerkstelligen en dus die ‘efficiënte grens’ te benaderen, voor elk beleggersprofiel.


2. Actief beheer

Gemengde fondsen kunnen actief worden beheerd. Een team van professionals monitort constant de portefeuille en ruilt posities die niet meer in trek zijn in voor activa met het grootste groeipotentieel. Allemaal binnen de risicolimieten (waaronder het profiel) die voor hen zijn vastgesteld.


3. Duurzaamheid

Er bestaan gemengde fondsen die aandacht besteden aan duurzaamheidsaspecten (ESG). Sommige daarvan voldoen aan de criteria van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en komen dus in aanmerking voor beleggers met hoge duurzaamheidseisen.


Wil u zich hierin verdiepen en ontdekken welk compartiment van welk gemengd fonds het beste bij uw profiel en behoeften past? Neem dan gerust contact op met uw adviseur.


Onthoud dat beleggen altijd risico's met zich meebrengt. Daarom nodigen we u uit om het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche te lezen voordat u beslist om te beleggen.


Prestaties uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor de toekomstige rendementen.1 Bron: iBoxx Euro Eurozone Index


Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij/zij zal graag samen met u bekijken welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.