Onze mobiliteit staat voor tal van uitdagingen: exponentieel stijgende energiekosten door de oorlog in Oekraïne, lange leveringstermijnen en een ver van neutrale klimaatimpact. De transportsector is verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Tijd voor een stand van zaken met Allan Foll, fondsenbeheerder bij Candriam, die onder meer de innovaties in de sector van de duurzame mobiliteit volgt.

Vertraagt de sector van de elektrische mobiliteit sinds de forse stijging van de elektriciteitsprijs?


Zeker niet. Een van de maatregelen om de economische vertraging als gevolg van de pandemie tegen te gaan, was net om herstelplannen te lanceren met het oog op de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Overal in de wereld nemen de regeringen immers rechtstreekse maatregelen door subsidies te geven voor de aankoop van elektrische voertuigen, en onrechtstreekse, bijvoorbeeld voor de productie van groene waterstof.


Bovendien neemt de penetratiegraad van elektrische voertuigen fors toe (een verdubbeling in de VS sinds de pandemie van 2020). Ter illustratie: de productie van Tesla is gestegen van 300.000 voertuigen in 2019 tot wellicht meer dan één miljoen dit jaar.


De gezondheidscrisis heeft wel gezorgd voor beter gevulde orderboekjes maar ook voor langere levertijden als gevolg van de bijsturingen in de toeleveringsketen (tekort aan halfgeleiders). Dat alles leidt tot een termijn van één jaar om te kunnen voldoen aan de vraag.

Haalt het openbaar vervoer (trein, bus...) voordeel uit deze dubbele energie-klimaatcrisis?


Het openbaar vervoer komt hier niet echt als winnaar uit, in die zin dat als gevolg van de pandemie heel wat mensen om gezondheidsredenen liever hun eigen voertuig gebruiken. Bovendien staat het openbaar vervoer ook voor tal van uitdagingen: investeringen in infrastructuur, gebrek aan personeel, een significante stijging van de prijzen voor olie, elektriciteit, grote investeringen om minder vervuilend te worden...


Hoe beleven de ondernemingen die aan deze sector gelinkt zijn de voorbije maanden?


Vanuit het oogpunt van de beurs: aangezien heel wat ondernemingen uit deze sector groeibedrijven zijn, hebben zij zwaar te lijden (gehad) onder de rentestijging.


Vanuit het oogpunt van de business: de eindvraag blijft groot, en het aanbod is een stuk kleiner dan de vraag.


Opnieuw het voorbeeld van Tesla: de inkomsten worden verwacht te stijgen met 60% in 2022 (tegen 71% in 2021). Het beursparcours is evenwel minder optimistisch (-24% ytd).


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.