Amerikaanse aandelen hebben het moeilijk door de hoge inflatie en het strenge beleid van de Amerikaanse centrale bank, die er alles aan wil doen om de inflatie af te remmen. Belfius hecht veel belang aan duurzaam en verantwoord beleggen. En net in de VS staat dat onder druk door anti-ESG wetsvoorstellen. ESG verwijst naar de drie belangrijkste factoren om de duurzaamheid van een bedrijf te meten: milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. We vroegen fondsbeheerder Candriam om uitleg.

Het zijn moeilijke tijden voor beleggers. Is jullie strategie gewijzigd?


Onze beleggingsstrategie heeft als doel om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen die belegt in bedrijven die goed scoren op zowel financiële als ESG-criteria. Concreet betekent dit dat we ondernemingen selecteren die gemiddeld gezien niet te duur zijn, van goede kwaliteit zijn, interessante groeivooruitzichten hebben en een aantrekkelijk risicoprofiel hebben. Daarnaast scoren ze beter dan gemiddeld op onze ESG-criteria en is de CO2-voetafdruk van de portefeuille minstens 30% lager dan die van de referentie-index.


Dit is een robuuste strategie die op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Ook in de huidige marktomgeving levert de strategie de verwachte resultaten op. Daarom brachten we geen wijzigingen aan in onze strategie.


Vervuilende energiebedrijven zijn afwezig in de portefeuille omdat ze slecht scoren op klimaatcriteria. Onze filter op controversiële activiteiten verhindert bijvoorbeeld een belegging in wapenproducenten. Door de oorlog in Oekraïne hebben olie- en gasbedrijven, maar ook producenten van wapens, veel beter gepresteerd dan het marktgemiddelde. Dat verklaart de achterstand van ESG-fondsen ten opzichte van de brede referentie-indexen.


In verschillende conservatieve Amerikaanse staten stelt men voor om ‘anti-ESG wetgeving’ in te voeren. Zijn dergelijke maatregelen een bedreiging voor ESG-strategieën? En hoe zien jullie de toekomst van ESG in de VS?


Na een trage start zijn ESG-strategieën ook in de VS enorm populair geworden. ESG-beleggen is er goed ingeburgerd en heeft veel aanhangers. Het nieuwe beleid in Washington geeft deze trend een duw in de rug. Toch zijn er ook tegenstanders van sommige duurzame of verantwoorde beleggingspraktijken. Een recent voorbeeld hiervan is Florida, dat zich bij een lijst van staten voegt die anti-ESG-wetgeving hebben voorgesteld of ingevoerd. De meeste van die staten zijn conservatief, zoals Texas, Oklahoma en Kentucky. Dit soort maatregelen kan echter perverse effecten hebben, zoals de staat Texas al ondervindt.

In 2021 nam Texas een wet aan waardoor de lokale overheden niet langer zaken mogen doen met banken die een ESG-beleid tegen fossiele brandstoffen en vuurwapens hebben. Hierdoor kunnen steden in Texas niet langer een beroep doen op die banken als verdeler of intekenaar van hun obligatie-emissies (hoewel er uitzonderingen zijn).


Nadat Texas die wet aannam, verlieten vijf van de grootste financiële instellingen1 de lokale obligatiemarkt. Die vijf instellingen onderschreven vroeger 35 procent van de schuld op die markt. Door de afgenomen concurrentie stegen de interestlasten. Een recent onderzoek uitgevoerd door Wharton analyseerde gegevens van de eerste acht maanden na de invoering van de wet en schatte dat de gemeenten en steden in de staat Texas ongeveer 303 tot 532 miljoen dollar extra aan rente zullen betalen op 32 miljard dollar aan obligaties.2


Aangezien (vooral conservatieve) staten anti-ESG-wetgeving overwegen en voorstellen, kunnen financiële instellingen worden gedwongen te beslissen of zij zich ook uit die markt terugtrekken. Mocht dat gebeuren, dan kunnen - door minder concurrentie en het verlies aan historische relaties met kredietpartners - de kosten om geld te lenen flink toenemen, net zoals in Texas.


We denken dat de trend naar meer ESG-integratie in beleggingen echter niet zal stoppen, ook niet in de VS. ESG-topics zullen blijven evolueren en zowel kansen als uitdagingen creëren voor emittenten en beleggers bij hun inspanningen om positieve maatschappelijke en ecologische resultaten te behalen. Verder gaat het voor veel beleggers in ESG-producten over meer dan enkel de financiële prestaties. De maatschappelijke en ecologische resultaten zijn minstens even belangrijk.


De rol van duurzame Amerikaanse aandelen in uw beleggingen


Amerikaanse aandelen blijven een belangrijke rol spelen in een aandelenportefeuille. Binnen de referentieportefeuilles geven we deze een neutraal gewicht van ongeveer 40% van een goed gespreide aandelenportefeuille. De Amerikaanse economie lijdt minder onder hoge energieprijzen dan Europa. De Amerikaanse inflatie is dan ook lichtjes gedaald in juli en augustus, terwijl we in Europa nog elke maand nieuwe hoogtes bereiken. Daarenboven heeft de Amerikaanse centrale bank de rente al fors verhoogd, terwijl de ECB nog een verre weg lijkt te moeten afleggen.1 Het gaat om JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America en Fidelity
2Texas Fought Against ESG. Here’s What It Cost - Knowledge at Wharton (upenn.edu)


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.