De zenuwen van de beleggers krijgen het de laatste tijd zwaar te verduren. De beurzen zitten opnieuw in een neerwaartse spiraal en door de rentestijging zakken ook de koersen van de obligaties. De hogere rente is wel een opsteker voor nieuwe uitgiftes van gestructureerde schuldinstrumenten. We leggen u uit waarom.

Een korte opfrissing: gestructureerde schuldinstrumenten zijn producten met volledig, gedeeltelijk of zonder recht op terugbetaling van het belegde kapitaal. Hun potentieel rendement is gelinkt aan de evolutie van bijvoorbeeld een aandelenindex. Het product bestaat uit 2 delen:

 • 1. het 'obligatieluik': of een schuldinstrument dat de rente kapitaliseert, en dus geen coupon uitkeert
 • 2. opties om bijvoorbeeld te profiteren van de mogelijke stijging van een beursindex

Hoeveel van het beginkapitaal bestemd is voor het obligatieluik, hangt af van:

 • de looptijd van de gestructureerde belegging
 • de rentevoeten; hoe lager de rente, hoe meer er wordt belegd in obligaties, die het kapitaal volledig of gedeeltelijk kunnen beschermen
 • de beschermingsgraad (recht op terugbetaling van het kapitaal) van 100% of lager

Hogere rente


Een jaar geleden was het heel moeilijk om structuren met 100% recht op terugbetaling van het kapitaal te bouwen. De rente in de eurozone was voor bijna alle looptijden nul procent of zelfs negatief. Om voldoende geld te hebben voor de optiestructuur, moest het recht op terugbetaling van het kapitaal dalen naar 95 of 90%. Vandaag is de rente voldoende gestegen om opnieuw producten met 100% recht op terugbetaling van het kapitaal te bouwen.


Een voorbeeld maakt dit duidelijk: indien men na 10 jaar 100 euro wil ontvangen, dan moet men 82 euro beleggen als de rente 2% bedraagt en deze kapitaliseert. Er is dan 18 euro over om in opties te beleggen. Bedraagt de rente 0,5%, dan moet de kapitaalinleg 95 euro bedragen om na 10 jaar 100 euro te ontvangen. Begrijpelijk dat door de rentestijging meer geld beschikbaar is voor de optiestructuur.


Grafiek: Swap of interbankenrente eurozone

Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.

Tussentijdse schommelingen


Let op: het recht op terugbetaling van het kapitaal geldt enkel op de eindvervaldag. Gedurende de looptijd van het gestructureerde schuldinstrument kan de waarde lager liggen dan de startbelegging door veranderende marktomstandigheden.

 • Zo zal de waarde van het obligatieluik schommelen in functie van de rente-evolutie. Bij een stijgende rente zal de waarde tussentijds verminderen en omgekeerd.
 • Ook de waarde van de optie zal evolueren in functie van:
  • de prestatie van bijvoorbeeld de onderliggende beurs
  • de volatiliteit (de schommelingen) van die onderliggende beurs
  • de resterende looptijd tot de vervaldag

Onderstaand schema illustreert hoe de evolutie van beide delen van een gestructureerd schuldinstrument (met volledig recht op terugbetaling van het belegde kapitaal) de koers ervan beïnvloeden over de volledige duur van de belegging. In het roze ziet u de evolutie van het obligatieluik en in het rood de evolutie van de optie.


Grafiek: Evolutie van de koers


* Op de eindvervaldag heeft men recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal in de uitgiftemunt. In geval van faillissement of herstructurering van de emittent en/of de garant, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit om een faillissement te voorkomen, loopt men het risico om de sommen waarop men recht heeft niet te recupereren en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.


Een ruime keuze aan opties die moeten zorgen voor het potentieel rendement


Belfius kan kiezen uit een ruime waaier aan optiebeleggingen zodat men de kans heeft te profiteren van de marktopportuniteiten. Afhankelijk van de marktvoorwaarden kan de onderliggende optie een beursindex, een aandelenkorf, een beleggingsfonds, een munt, of een rentevoet zijn. Het potentieel rendement zal ook afhangen van de prestaties van de index in kwestie.


Wat de onderliggende beursindexen betreft, heeft men een ruime keuze. Maandelijks nemen we een index die beantwoordt aan de overtuigingen van de investeringsstrategen van Belfius. Dit kan een regionale of sectorale beursindex zijn. Keuze genoeg dus om portefeuilles te diversifiëren en te opteren voor de strategie die het best past bij de financiële doelen.


Besluit


Vandaag de stap zetten naar de beurs is voor defensiever ingestelde beleggers niet zo makkelijk. Gestructureerde uitgiftes zonder recht, met gedeeltelijk recht of met volledig recht op terugbetaling van het belegde kapitaal, waarvan het potentieel rendement afhangt van een aandelenindex, kunnen een alternatief zijn voor de defensievere belegger. Maar... zoals iedere belegging houden die gestructureerde oplossingen risico’s in. Het komt er dus op aan de producten waarin men wenst te beleggen goed te begrijpen en er zich van te vergewissen dat ze voldoen aan de verwachtingen en passen bij het profiel van de belegger. Alvorens te beleggen, dient men de bijbehorende Basisprospectus en alle eventuele supplementen, de final terms, de productfiche en 'het essentiële-informatiedocument (KID)' te lezen.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.