Sinds begin 2021 is de Amerikaanse dollar (USD) fors in waarde gestegen ten opzichte van de euro, vooral door het monetair beleid in de VS en het renteverschil. De USD kon ook profiteren van zijn status van veilige haven. Daarom kan men een blootstelling van ongeveer 10% in de obligatieportefeuilles overwegen.

Een renteverschil in het voordeel van de USD


De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een sterke stijging van de inflatie. Ze bedraagt nu meer dan 9%, het hoogste niveau in 40 jaar. Om aan die situatie het hoofd te bieden, verstrakt de Amerikaanse centrale bank (de Fed) haar monetaire en financiële voorwaarden al maanden door haar belangrijkste rentetarieven te verhogen. Het tempo van die renteverhogingen zal de komende maanden waarschijnlijk hoog blijven. Deze reactie is ook voelbaar in de rentetarieven op langere termijn. De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar, die grotendeels vooruitlopen op de stijging van de officiële kortetermijnrente, is gestegen van 0,73% begin dit jaar tot bijna 3% begin augustus.


In Europa, waar de inflatie eveneens piekt, is de Europese Centrale Bank (ECB) veel voorzichtiger. Na jaren van status-quo is het proces van renteverhogingen pas gestart op 21 juli. De tragere en voorzichtigere aanpak van de ECB leidde tot een toenemend verschil tussen de Amerikaanse en de Duitse tweejaarsrente en tot een appreciatie van de dollar. Hoe groter het renteverschil, hoe gunstiger voor de USD.


Die ontwikkeling is te zien in de grafiek. Ze toont enerzijds het verschil tussen de Amerikaanse en de Duitse tweejaarsrente en anderzijds de ontwikkeling van de EUR/USD-verhouding. Het renteverschil neemt toe ten voordele van de US. Let op: het is een dalende curve omdat de rechteras 'omgedraaid' is. De zwakte van de euro is ook deels te wijten aan opkomende risico's in de eurozone en een zeker wantrouwen tegenover de euro. De markt vreest dat de algemene rentestijging en het einde van de obligatieaankopen door de ECB de economieën met een hoge schuldenlast, zoals Italië, kwetsbaar zullen maken en tot verdere spanningen binnen de eurozone zullen leiden.

Grafiek: verschil tussen de Amerikaanse en de Duitse tweejaarsrente (grijs, omgekeerde rechteras) en de evolutie van de EUR/USD-ratio (rood, linkeras)1


MMI Graph

De USD en zijn status van vluchtwaarde


De USD wordt niet alleen als een bron van bijkomende diversificatie in de portefeuilles gezien, maar ook als een vluchtwaarde. Die status vloeit voort uit het vertrouwen van de markt in de USD, dat gebaseerd is op de volgende kenmerken:

  • stabiliteit: de wereldwijde economische en militaire macht van de VS
  • liquiditeit: de meest gebruikte munt ter wereld
  • transparantie: de frequente communicatie over het beleid van de Fed, die zo voorspelbaar mogelijk wil zijn
  • openheid: de vrijheid van kapitaalverkeer, de dollar wordt vaak gebruikt als referentiemunt in het handelsverkeer

Conclusie
Beleggen in USD heeft een aantal voordelen voor de belegger. De stijging van de Amerikaanse rente maakt beleggen in USD aantrekkelijker en relatief gezien behoudt de USD een rentevoordeel ten opzichte van euro-obligaties. De USD is sinds 2021 al in waarde gestegen ten opzichte van de meeste valuta's, maar is een goede bron van diversificatie en behoudt zijn status van veilige haven. Daarom is een blootstelling van 10% in de obligatieportefeuilles mogelijk gerechtvaardigd.1 Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. Brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die de meerwaarden positief of negatief kunnen beïnvloeden.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.