Maud Reinalter, Chief Investment Officer bij Belfius Investment Partners, maakt met ons de balans op van deze eerste jaarhelft.

Dit jaar wordt de wereld niet alleen geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie, maar woedt er een oorlog in Europa. Gevolgen: een fors oplopende inflatie en centrale banken die de rente verhogen. Is een recessie denkbaar?

Vandaag leiden meerdere van die factoren tot een aanzienlijke vertraging van de wereldeconomie. Europa wordt meer door het Russisch-Oekraïens conflict getroffen dan de rest van de wereld omdat het sterk afhankelijk is van gas en olie uit Rusland. Als het conflict aanhoudt en de energiebevoorrading nog meer in het gedrang komt, dan zullen de overheden het elektriciteits- en gasaanbod wellicht moeten rantsoeneren om de reserves niet op te gebruiken. In dat geval dreigt het gevaar voor een recessie, of twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei, aangezien zowel de gezinnen als de bedrijven sterk de impact ervan zullen ondervinden. Het tweede element dat in het oog moet worden gehouden, is de normalisering van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Indien ze te fors en te snel haar officiële kortermijnrente verhoogt, zou dat in Europa een recessie kunnen veroorzaken.


Hoewel de Amerikaanse centrale bank door nu al haar basisrente fors op te trekken, proactiever is geweest dan de Europese , ondervinden de Verenigde Staten minder hinder van het Russisch-Oekraïens conflict dankzij hun onafhankelijkheid op het vlak van energie. Bovendien is de groei er vrij robuust, zeker op de arbeidsmarkt.


In China, ten slotte, zullen de budgettaire steunplannen en het soepel monetair beleid de negatieve weerslag van het zero-covid-beleid op de economische activiteit wellicht beperken.


Heeft de rentestijging, als antwoord op de inflatie, een piek bereikt? Biedt de obligatiemarkt van de ontwikkelde landen nieuwe beleggingsmogelijkheden?


De grondstoffenprijzen stijgen al sinds het begin van de pandemie door de toegenomen vraag naar goederen, de heropleving van de economie en nu ook door het Russisch-Oekraïens conflict. Al die ontwikkelingen zijn vooral in de eurozone verantwoordelijk voor de inflatie. In de Verenigde Staten is de hoge inflatie ook aan andere elementen (lonen, huurprijzen…) te wijten.

Onder die inflatoire druk, die de koopkracht van de gezinnen vermindert en de marges van de ondernemingen bedreigt, hebben de centrale banken gereageerd door belangrijke verhogingen van hun rente aan te kondigen. In zo’n context wordt de activaklasse 'overheidsobligaties van de ontwikkelde landen', na vele jaren van extreem lage tot zelfs negatieve rente, opnieuw een volwaardige activaklasse. Inderdaad:

  • de verwachte stijgingen van de officiële kortermijnrente werden ingecalculeerd in de prijzen van de overheidsobligaties
  • de inflatie, een van de oorzaken van de rentestijging, zou tegen de herfst een plateau moeten bereiken. Daarnaast zou de heropening van de economie in China, de tekorten langs de aanbodzijde kunnen verminderen
  • het restrictief beleid van de centrale banken met het oog op een zachte landing van de economie verhoogt het risico op een vertraging, een scenario waarin de obligatiemarkten zich goed zouden moeten gedragen

Ook rentevoeten op bedrijfspapier van goede kwaliteit zijn fors toegenomen door de verbreding van de spreads en de stijging van de rente. Kwaliteitsnamen leveren potentieel stevige rendementen op en kunnen beleggingsmogelijkheden bieden.


Alle activaklasses (behalve olie) zijn sinds het begin van het jaar fors gedaald. Hebben de aandelenmarkten de bodem bereikt? De groei-/kwaliteitsaandelen werden zwaar op de proef gesteld, is het ergste leed geleden?


Door de huidige monetaire verstrakking bevinden we ons in een (vrijwel) onuitgegeven periode waarin zowel de aandelen- als de obligatiemarkten uiterst negatieve prestaties laten optekenen.


De meeste internationale indexen, op enkele uitzonderingen na, belandden in de loop van het jaar in een 'bear market', d.w.z. ze daalden met meer dan 20% sedert het begin van het jaar. Als we vergelijken met vorige recessie dan zou een extra terugval van zowat 10% erop wijzen dat een recessie volledig in de prijzen is geïntegreerd. Een verdere daling is dus niet uit te sluiten, maar dat zal grotendeels afhangen van het risico of de economie al dan niet in een recessie zou kunnen terechtkomen.


De groeiaandelen, na twee jaar uitzonderlijk te hebben gepresteerd, corrigeerden sterk door de stijging van de langetermijnrente. De stabilisatie van de rente zou meer klaarheid moeten scheppen, want de rente is een essentieel element bij de waardering van ondernemingen. Intussen erkennen we dat de waardering aantrekkelijk is en dat bepaalde waarden dus in een beleggingsportefeuille mogen thuishoren.


Dit document, dat opgesteld werd en verspreid wordt door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Bent u op zoek naar persoonlijk beleggingsadvies, dan kan u zich altijd wenden tot uw financieel adviseur, die graag samen met u de eventuele gevolgen van die visie op u persoonlijke beleggingsportefeuille zal nagaan. De aangehaalde cijfers zijn momentopnames en kunnen dus evolueren.