Moedigt u uw (klein)kinderen aan om minder tijd door te brengen achter een scherm en meer buiten te spelen? Het is voor velen een moeizame strijd. En die lijkt niet makkelijker te worden. Naarmate de digitale wereld meer en meer integreert in ons dagelijks leven, integreren ook wij meer in de digitale wereld. Deze digitale wereld waarin mensen een groot stuk van hun tijd zullen doorbrengen, al spelend of werkend, noemt men de metaverse.

Hoe de metaverse ons werkleven kan verbeteren


Het is een vergissing om de metaverse te zien als een futuristische, digitale wereld die gescheiden is van de fysieke. Integendeel, de scheiding tussen de digitale wereld en de fysieke wereld lijkt op veel vlakken juist te vervagen. Deze evolutie is overigens nu al duidelijk merkbaar. De werkomgeving is sinds de corona-uitbraak voor vele bedienden drastisch veranderd. Telewerk wordt meer en meer de norm en via digitale platformen zijn vergaderingen op afstand perfect mogelijk. Tezelfdertijd zijn de nadelen ook duidelijk: meetings op afstand zijn geen volwaardige meetings. Vele nuances die gepaard gaan met een fysieke meeting gaan volledig teniet in een virtuele meeting. Mark Zuckerberg, de CEO van Meta1, gaf al aan hier iets aan te willen doen. Zo zouden avatars (een 3D-beeld van een persoon) moeten toelaten om non-verbale communicatie over te dragen. Ook zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn om enkele woorden te fluisteren tegen de persoon naast u. Microsoft zoekt evenzeer naar oplossingen. Zo zal ons werkleven nog meer geïntegreerd kunnen worden in de virtuele wereld.


Daarnaast duiken de eerste industriële toepassingen op. Bedrijven als Hyundai en Boeing werken aan slimme fabrieken met behulp van ‘digital twin’-technologie. Daarbij wordt een virtuele replica van een echte auto of fabriek gemaakt, die via sensoren met het fysieke object is verbonden. Zo kunnen bedrijven onder meer simulaties en inspecties uitvoeren alvorens deze producten effectief te lanceren.


Ook in de onderwijssector draagt de metaverse bij tot betere resultaten, zowel voor studenten als docenten. De gezondheidszorg is een goed voorbeeld. Medische opleiding op basis van virtual en augmented reality vermindert de tijd die nodig is om vaardigheden te verwerven. Ook is het kosteneffectiever en vereist het geen training op patiënten. Bovendien verminderen realtime holografische projecties, van bijvoorbeeld de hersenen van de patiënt, tijdens operaties de kans op menselijke fouten.

Games als voorlopers op de metaverse


Veel games rekenen op de interactie van spelers om de game leuk te maken. Pacman had indertijd een duidelijk doel: eet alle bolletjes in het labyrint op en u hebt het spel uitgespeeld. Games evolueren vaker weg van het vastleggen van specifieke doelen of het creëren van een verhaallijn die moet worden uitgespeeld. Tegenwoordig bieden games eerder een platform aan waarin spelers kunnen interageren met elkaar en zelfs missies creëren voor andere spelers. Dat zorgt ervoor dat de game langer interessant blijft voor de spelers, zonder dat de spelontwikkelaars constant zelf nieuwe toepassingen moeten creëren. Dat kan u zien als een voorbode op de metaverse. Ook in de metaverse wordt gerekend op de input van gebruikers om van de metaverse een rijkere wereld te maken. De ontwikkelaars van deze applicaties profiteren dan van de opbrengsten (bijvoorbeeld uit reclame) die deze applicaties opleveren. Dat leidt tot een bepaald niveau van decentralisering. De gebruikers van de metaverse maken de metaverse rijker en waardevoller door erin te leven, te interageren en te creëren.


Hoe beleggen in de metaverse?


Hoewel de term al 30 jaar bestaat, is de ambitie van technologiebedrijven om een metaverse te creëren vrij recent. Bedrijven met als centrale doelstelling het creëren en onderhouden van een metaverse zijn dan ook schaars. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om te beleggen in de ontwikkeling van de metaverse.


Naarmate de virtuele wereld de fysieke wereld meer benadert wat betreft zintuiglijke ervaring, zijn meer data en computerkracht vereist. Bedrijven actief in cloudcomputing en data-infrastructuur zullen kunnen profiteren van de datavereisten van ontwikkelaars van de metaverse. Ook chipproducenten zullen de vraag alleen maar zien toenemen. Om toegang tot de metaverse te krijgen is uiteraard ook hardware nodig: niet alleen spelconsoles, computers of smartphones, maar in de toekomst ook VR-technologieën. Ten slotte kunnen ook media- en entertainmentbedrijven zich uitbreiden naar de metaverse. Zo liet de CEO van Disney onlangs optekenen dat Disney+ in de toekomst ook gebruik zou kunnen maken van de metaverse om op nieuwe manieren verhalen te vertellen.


Het is duidelijk: de technologierevolutie stopt nooit. Daarom blijft het bij Belfius een langetermijnovertuiging.
1 Deze ondernemingen worden vermeld ter illustratie en vormen geen koopadvies


Wil u meer weten? Uw financieel adviseur helpt u graag verder.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.