Miko, Recticel, Nyxoah1... u kent ze ongetwijfeld, al die succesvolle Belgische ondernemingen. Schept ons land een gunstig klimaat voor innovatie en start-ups? We vragen het aan Anne-Catherine Delaye en Aurélien De Bauw, specialisten van de Belgische markt bij Belfius Investment Partners.

Over welke troeven beschikt België op het vlak van ondernemen?


België heeft heel veel kwaliteiten die zijn inwoners aanzetten tot ondernemen en innoveren, en dus ook belangrijke buitenlandse investeringen aantrekken. België is een open economie op het kruispunt van Europa, een algemeen erkend kenniscentrum dankzij de kwaliteit van zijn universiteiten, en vermaard om zijn hooggekwalificeerde arbeidskrachten.


Die dynamische omgeving heeft geleid tot de oprichting van wereldberoemde Belgische parels, maar ook van kleinere nichebedrijven, bijvoorbeeld in de farma- en de biotechsector. Bij Belfius Investment Partners noemen we een bedrijf middelgroot als het een beurskapitalisatie van 6 à 16 miljard euro heeft, daaronder beschouwen we het als een "small cap".


Welke selectiecriteria hanteert u?


Onze experts maken een vrij unieke analyse. Ze steunt op 2 pijlers: een fundamentele en een maatschappelijke. Alvorens te beleggen in een bedrijf, maken we een grondige analyse van een aantal fundamentele criteria: kwaliteit van het management, aanwezigheid van een concurrentievoordeel, groei- en rendabiliteitsvooruitzichten en financiële gezondheid.


We zijn ervan overtuigd dat ondernemingen die de meeste aandacht gaan besteden aan hun menselijk kapitaal op (middel)lange termijn beter zullen presteren dan hun concurrenten. Onder meer op basis van extrafinanciële criteria screenen we of het bedrijf werkzekerheid, een eerlijk loon, goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en doorgroeimogelijkheden biedt.


Wat het fundamentele gedeelte aangaat, maken we voor die grondige analyses gebruik van intern en extern onderzoek. Voor het menselijk kapitaal gebruiken we publieke gegevens en een lijst met 60 vragen, die we al naar een honderdtal beursgenoteerde en/of in België actieve ondernemingen hebben gestuurd. Daarnaast ontmoeten we geregeld het management, om financiële en sociale punten te bespreken. Tot slot, eens we belegd zijn in het kapitaal van de onderneming, werken we rechtstreeks met de bedrijfsleiding samen om ze vooruit te helpen in haar beheer van het menselijk kapitaal en van de duurzaamheid.

Wat mogen we gezien de moeilijke economische context (stijgende grondstof- en energieprijzen, oplopende rentevoeten) verwachten?


De Belgische markt heeft het geluk enerzijds zeer gediversifieerd te zijn qua sectoren en anderzijds te worden beschouwd als defensiever (minder cyclisch) dan de meeste andere aandelenmarkten in Europa en wereldwijd. Bovendien zijn we geïnteresseerd in bedrijven met unieke producten (nichemarkt) of bedrijven waarvan hun inkomsten inflatiebestendig zijn bv. vastgoedondernemingen.


Over het algemeen besteden we in onze contacten met de ondernemingen bijzondere aandacht aan de inflatie en gaan we na of ze daar rekening mee houden in de contracten met hun klanten en leveranciers. We analyseren hun schuldenlast, de looptijden en het percentage schulden met een vaste of variabele rentevoet, om te verifiëren of ze op middellange of lange termijn zware gevolgen zullen ondervinden van een rentestijging.


Hoe ziet u de toekomst?


We zijn ervan overtuigd dat ondernemingen die kunnen rekenen op tevreden en loyale werknemers op lange termijn het meest veerkrachtig zullen zijn, zeker in een somber economisch klimaat.
1 Deze ondernemingen worden vermeld ter illustratie en vormen geen koopadvies.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.