Met vakantie gaan, een douche nemen, koken... Dat alles zou niet mogelijk zijn zonder luchthavens, zonder wegen, zonder een bevoorradingssysteem voor water, gas en elektriciteit of zonder wifi. Al die diensten zijn deel van een alomvattend systeem van infrastructuur, onontbeerlijk voor de goede werking van onze samenleving. Of het nu gaat om vervoer, ziekenhuizen en gezondheidszorg, of om de bouwsector, telecommunicatie en energie, de waaier is zo breed dat velen er interessante beleggingsopportuniteiten in zien.

Waarom is investeren in goede infrastructuur zo strategisch?


We leven momenteel in een wereld in volle economische, technologische en demografische verandering. Aan de ene kant kent onze samenleving een massale bevolkingsaangroei en tegelijk veroudert de infrastructuur. Aan de andere kant vergt de ecologische en duurzame transitie grote investeringen in heel wat sectoren (elektriciteitsnetwerk, mobiliteit...).


Het gevolg? De combinatie van die twee factoren doet ons permanent onze bestaande infrastructuur herdenken, uitbreiden en verbeteren. Verscheidene landen leggen nu al de nadruk op de transitie naar schonere en duurzame systemen. Andere landen zullen de eerstvolgende jaren dat voorbeeld volgen. Meer investeringen in infrastructuur creëren niet alleen banen, maar helpt vooral de productiviteit te verhogen een extra stimulans voor de economie.


En hoe zit het met ons eigen België?1


Gedurende vele jaren behoorde België bij de Europese landen met de laagste overheidsinvesteringen. De reden waarom onze infrastructuur vaak verouderd en in slechte staat is. Om die achterstand op Europees vlak in te halen, heeft de regering op het einde van het vorige decennium besloten onze verouderende infrastructuur te herdenken en ambitieuze en doelgerichte investeringsplannen uit te werken voor elke regio.


En in de rest van de wereld?


De VS2 hebben een grote vernieuwingsoperatie gepland met een budget van 2 triljoen dollar, volledig in het teken van de vernieuwing en de verbetering van de infrastructuur. Dat laat dus grote groeimogelijkheden vermoeden in de sector. Ook China blijft zijn infrastructuur verbeteren.


Een markt in handen van grote gespecialiseerde ondernemingen3


Bij de grotere bedrijven uit de sector vinden we de Belgische onderneming Elia Group, die het stroomnet in België en in andere Europese landen beheert. De groep Elia vertegenwoordigt bijna 9.000 km aan hoogspanningslijnen over het Belgische grondgebied. De onderneming streeft in hoofdzaak naar een volledige energierevolutie op basis van diversifiëring, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het bedrijf heeft al een stevige stap in de richting van die transitie gezet.

We blijven nog even in Europa met de Spaanse onderneming Ferrovial, gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van infrastructuur voor transport, zoals het spoorwegnet, tunnels... Dit bedrijf onderscheidt zich met name door de vele prijzen voor zijn milieubewustzijn, zijn zorg voor zijn werknemers en de samenleving, en ook voor de kwaliteit van zijn infrastructuur overal in Europa.


Verder ook bijvoorbeeld de onderneming American Water Works, die zowel de kwaliteit als de bevoorrading met water in zowat heel de Verenigde Staten en Canada beheert. Zij zorgt voor het volledige waterbeheer, zowel wat de volksgezondheid als het milieu betreft.


Waarom kan beleggen in infrastructuur interessant zijn?


  • De beperkte afhankelijkheid van economische cycli
    Crisis of geen crisis, elektriciteitslijnen, wegen, ziekenhuizen, gevangenissen en havens blijven essentieel voor het functioneren van een samenleving. Bovendien is bepaalde infrastructuur zoals die voor elektriciteit en gas gereglementeerd, wat een grotere voorspelbaarheid van de kasstromen inhoudt, zelfs wanneer de economie een terugval vertoont.
  • Hoge instapdrempels
    Voor bepaalde soorten infrastructuur zijn enorme investeringen nodig, wat de intrede van potentiële concurrenten op de markt verhindert. Zodoende beschikken veel spelers nagenoeg over een monopolie: heel vaak is het economisch niet gerechtvaardigd of wettelijk gezien niet mogelijk om concurrerende infrastructuur uit te bouwen. Betaalnetwerken, beurzen, luchthavens, elektriciteitscentrales, tolwegen en ziekenhuizen zijn daarvan perfecte voorbeelden.
  • Bescherming tegen inflatie
    De inkomsten van infrastructuurondernemingen zijn vaak gekoppeld aan de inflatie, zodat die activaklasse de belegger een zekere mate van bescherming kan bieden.

Besluit


De vraag naar meer en innoverende infrastructuur zal wereldwijd enkel toenemen gezien de dringende klimaatproblemen en de bevolkingsaangroei. Kortom, een beleggingssector die op lange termijn interessant kan zijn!
1 Bron: Belgische infrastructuur: ‘Werk aan de winkel’ (vbo.be)

2 Bron: https://www.whitehouse.gov/bipartisan-infrastructure-law/

3 Deze ondernemingen worden enkel ter illustratie aangehaald en vormen geen koopadvies.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.