Het leven werd afgelopen jaar fors duurder. De toegenomen vraag naar goederen tijdens de coronaperiode en tijdelijke sluitingen van fabrieken of havens zorgden voor tekorten en dus hogere prijzen. Door de oorlog in Oekraïne lopen de prijzen verder op. Niet alleen olie en gas maar ook graan, maïs en industriële metalen worden duurder. Hoe kan u uw vermogen tegen deze geldontwaarding beschermen? Een goed gespreide beleggingsportefeuille kan een mogelijke oplossing zijn.

Blijft de inflatie hoog?


De Europese Centrale Bank slaagde er jaren niet in om haar inflatiedoelstelling van 2% te bereiken. De toegenomen globalisering – waarbij China en andere Aziatische landen de fabriek van de wereld werden – en meer automatisering zetten een rem op prijsstijgingen. De gemiddelde inflatie in de eurozone bedroeg 1,65% tussen 1998 en eind 2021. Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde inflatie 4%1 en de piek ligt waarschijnlijk nog niet achter ons. Maar naar het einde van het jaar toe zal de inflatie wellicht terug dalen. De enorme stijging van de energiekosten zal trapsgewijs uit de inflatieberekening verdwijnen. Dat is het zogenaamde basiseffect: we vergelijken steeds met de prijzen van een jaar terug. Het is onwaarschijnlijk dat de energieprijzen aan hetzelfde hoge tempo blijven stijgen.


Toch zien we drie trends waardoor de inflatie de komende jaren structureel hoger zal zijn dan de eerste 20 jaar van deze eeuw. Welke?

  • 1. Deglobalisering: de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de coronapandemie zetten de kwetsbaarheid van het internationale economisch systeem al in de verf. Veel bedrijven willen minder afhankelijk worden van de aanvoer uit Azië en zoeken lokale leveranciers. Zo wil men in Europa meer computerchips lokaal produceren. Een goed idee maar de lonen liggen bij ons hoger dan in China, wat leidt tot duurdere producten.
  • 2. Demografie: de vergrijzing kan in de toekomst de inflatie opdrijven want de daling van de beroepsbevolking leidt tot krapte op de arbeidsmarkt. Gepensioneerden blijven echter wel consumeren.
  • 3. Decarbonisatie: de energietransitie zal in eerste instantie zeer veel investeringen vergen.

Goed gespreide portefeuilles


De komende 5 à 10 jaar schommelen de inflatieverwachtingen voor de eurozone tussen 2,3 à 2,6%. Dat is toch bijna 1% hoger dan de gemiddelde inflatie van de voorbije twee decennia. Het is dus verstandig om te denken in reële- of koopkrachttermen. Wie vandaag vastrentende obligaties koopt, zal wellicht aan koopkracht inboeten. De Belgische tienjaarsrente noteert aan 1,25%, nog steeds ruim onvoldoende om de toekomstige inflatie te compenseren. Gestructureerde beleggingen met gedeeltelijke kapitaalbescherming kunnen een betere oplossing zijn voor het defensieve gedeelte van de beleggingsportefeuille. Het toekomstige rendement hangt namelijk af van de prestatie van een beursindex. Al kunnen aandelen op korte termijn fors schommelen, op lange termijn (minimum 7 à 10 jaar) kunnen ze een betere bescherming bieden tegen geldontwaarding. Vooral aandelen van bedrijven met een sterke concurrentiepositie, want zij kunnen makkelijker prijsstijgingen doorrekenen aan hun klanten en hun marges beschermen. Vaak vertonen die bedrijven dezelfde kenmerken: ze hebben een bekwaam management, behoren tot een sector in expansie, zijn innovatiever dan gemiddeld (wat hun concurrentievoordeel intact houdt) en brengen oplossingen voor reële behoeften. Hun dividenden stijgen meestal van jaar tot jaar waardoor ze niet verwateren, in tegenstelling tot vaste inkomsten (bv. een vaste coupon bij obligaties). Het gaat vaak om ondernemingen die doordachte oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.


Andere activaklassen die analisten aanhalen als mogelijke bescherming tegen inflatie zijn goud, vastgoed en infrastructuur. De meningen over goud zijn verdeeld. Het is eerder een verzekering tegen extreme gebeurtenissen op de financiële markten. Goud geeft namelijk geen coupon, noch dividend. Vastgoed is meestal inflatiebestendig omdat huurgelden in de meeste gevallen geïndexeerd worden. Over infrastructuur ten slotte leest u meer in de volgende bijlage.


Hoeveel aandelen men kan opnemen in een portefeuille, is afhankelijk van het beleggersprofiel en de beleggingshorizon. Wie nadenkt over het opschalen van zijn risicoprofiel, kan dit vandaag beter gespreid in de tijd doen. De onzekerheden blijven hoog en de aandelenmarkten kunnen nog fors schommelen. Niemand kent het ideale instapmoment, maar hopelijk weten we geleidelijk meer over de gevolgen van de hoge inflatie op de economie en komt er via diplomatieke weg toch een einde aan het conflict in Oekraïne.
1 U kan de geciteerde macro-economische cijfers raadplegen op www.tradingeconomics.com. De gemiddelde inflatie werd berekend tussen maart 2021 en maart 2022. In maart 2022 bedroeg de inflatie in de eurozone 7,5%.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.