Na een sterke prestatie in 2021 vertraagt de economische groei in ons land. De hoge energieprijzen zetten een domper, net nu de covidzorgen meer op de achtergrond raken. We leggen onze vragen over de gezondheid van de Belgische economie voor aan Véronique Goossens. Zij is sinds 2019 hoofdeconoom van Belfius en volgt voor ons het reilen en zeilen van de economie, met bijzondere aandacht voor de economische prestaties van ons eigen land.

Zal België, in het hart van Europa, meer dan andere landen geraakt worden door de huidige crisis?


VG: "België is van de 27 lidstaten in de Europese Unie de kleinste afnemer van Russisch gas. Maar aan de hoge gasprijzen ontsnappen we uiteraard niet. Deze werken ook door in de elektriciteitsprijzen. Die fors geklommen energieprijzen zullen wegen op de uitgaven van gezinnen en zullen ook bedrijven op kosten jagen. Bovendien stuwen de hogere prijzen de automatische loonindexering van de werknemers. Dat zadelt de bedrijven op met extra kosten terwijl hun internationale concurrenten voorlopig nog niet of minder geconfronteerd worden met hogere lonen. Voor de crisis in Oekraïne van start ging, gaf de Nationale Bank aan dat de loonindexeringen in België de loonkost dit jaar alleen al minstens 4 procent duurder zullen maken. Daar komt nu wellicht nog een stuk bovenop. Als bedrijven die gestegen loonkosten doorrekenen, zal hun concurrentiekracht verzwakken. Ze zullen hierdoor opnieuw marktaandeel verliezen op de internationale markt, een tendens die al jarenlang aan de gang is. Anderzijds blaken vele Belgische bedrijven van gezondheid en kunnen ze een deel van de gestegen kosten absorberen met hun winstmarges. Lagere winsten monden echter doorgaans uit in minder investeringen. De loonkosten zullen in ons land goed gemonitord moeten worden, opdat de inflatie niet uit de hand loopt.


Niet alleen de energieprijzen swingen de pan uit, ook heel wat grondstoffenprijzen blijven de hoogte ingaan. Zo zijn Rusland en Oekraïne belangrijke exporteurs van palladium en neon, die gebruikt worden in halfgeleiders. Die zullen dus opnieuw in prijs stijgen, terwijl de producentenprijzen al hoger liggen door de disruptieve gevolgen van Covid-19.


Tijdens een crisis als deze is de evolutie van het consumenten- en ondernemersvertrouwen van groot belang. De laatste metingen waren gunstig, maar de cijfers zullen wellicht afzwakken. Anderzijds verwachten we dat de Belgische consument na twee jaar pandemierestricties opnieuw wil buitenkomen. Om naar evenementen te gaan, de bioscoop op te zoeken, te reizen en op restaurant te gaan. Dat is goed nieuws voor de dienstensectoren, die het tijdens de pandemie erg moeilijk hadden."

Wat zijn de vooruitzichten voor dit jaar en het volgende?


VG: "Als er geen grote calamiteiten ontstaan rond de aanvoer van energie en grondstoffen, kan de Belgische economie dit jaar nog robuust groeien. Dat betekent dat de groei bovengemiddeld zal zijn. De consument blijft geld uitgeven dankzij zijn relatief beschermde koopkracht, de werkloosheid is erg laag en de overheden investeren grote bedragen in vergroening en andere grote infrastructuurwerken. Wél hebben we onze groeiverwachtingen wat naar beneden bijgesteld. We gaan nu uit van een economische groei van om en bij 2,6 procent voor dit jaar en 2,2 procent voor 2023. Belangrijk wel is aan te geven dat deze cijfers nog sterk beïnvloed kunnen worden door de gebeurtenissen die zich dag na dag ontvouwen. De neerwaartse risico’s zijn aanzienlijk."


Ons land telt nochtans veel kwaliteiten waar we ons niet voor hoeven te schamen...


VG: "Inderdaad! België is rijk aan mooie bedrijven, die niet altijd even bekend zijn en toch tot de wereldtop behoren. Belgische bedrijven genieten internationaal gezien een goede reputatie. We leveren goede kwaliteit en ‘we get things done’. Onze werknemers zijn over het algemeen goed opgeleid. We hebben nog steeds een zeer hoge productiviteit, hoewel die in de jongste decennia nauwelijks nog toeneemt. België herbergt een hele reeks kenniscentra met internationale faam. Denk bijvoorbeeld aan het Leuvense Imec, een onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imec zal een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van de Europese chip-ambities. De Europese Unie wil immers minder afhankelijk worden van de rest van de wereld inzake de productie van halfgeleiders.


Er wordt veel geklaagd over alles wat er misloopt in onze economie, maar we mogen best trots zijn op het ondernemerschap en de kennis die hier bestaat."

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.