De invasie van Oekraïne door het Russische leger heeft de wereld geschokt. Al heel snel werd deze agressie nagenoeg unaniem veroordeeld door de internationale gemeenschap. Een reeks sancties werden uitgevaardigd om Rusland economisch te isoleren.

Een van de rechtstreekse gevolgen van dit conflict is de weerslag op de cruciale energiesectoren. Europa hangt voor 20% af van olie en voor 40% van aardgas uit Rusland. De inzet voor Europa is gigantisch: hoe kunnen we in deze context de energiebevoorrading tegen betaalbare prijzen garanderen? De olieprijzen waren al vóór de invasie gestegen omdat we de pandemie stilaan achter ons lieten en de OPEC+ brengt de olieproductie slechts geleidelijk op het peil van vóór de pandemie. Sindsdien heeft het conflict de druk nog opgevoerd. De olieprijzen zijn op een jaar tijd bijna verdubbeld1.


Welke strategie?


Laten we de dingen eens vanuit een ander oogpunt bekijken. Met de European Green New Deal heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de ambitie om te strijden tegen de klimaatverandering. De EU wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne bevestigt dat we nog te zeer afhankelijk zijn van fossiele energie.


De EU zal een aantal maatregelen moeten nemen om niet langer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Die maatregelen zullen moeten leiden tot een daling van het verbruik van fossiele brandstoffen met 40% (net zoveel als het uit Rusland ingevoerde gas) tegen 2030. Dat plan heet REPowerEU2. Andere landen nemen even doortastende maatregelen: zo maakte Duitsland bekend binnen dit en 15 jaar (tegen 2035) 100% hernieuwbare elektriciteit te willen produceren3.

‘We hebben geen olie, maar wel ideeën’4


Alle elementen liggen nu op tafel om concreet vorm te geven aan de Europese ambities op het vlak van energie-autonomie en het afzweren van fossiele energie. Europa kan prat gaan op een aantal kampioenen5 in de windenergiesector: het Deense Vestas is de grootste fabrikant van windturbines, het Spaanse Siemens-Gamesa is de tweede grootste fabrikant van windgeneratoren in Europa en een van de grootste ter wereld, het Deense Orsted opende het grootste offshore-windmolenpark ter wereld…


De EU wil eveneens het potentieel van biomethaan (aardgas op basis van ons afval) verdubbelen tegen 20306.


We mogen ook trots zijn op ons eigen land dat momenteel de 5e grootste producent is van offshore-windenergie en beschikt over een enorm potentieel voor de productie van biogas.


En voor beleggers?


De belangstelling voor duurzame energie is duidelijk merkbaar op de markt. Sinds het begin van het conflict steeg de wereldwijde MSCI-index met 6% (op 05/04/2022), terwijl de Refinitiv Global Renewable Energy-index steeg met 23%.


Tot slot zijn de trends en de thema's die deze crisis het best zouden kunnen doorkomen:

  • De strijd tegen de klimaatverandering, de productie van duurzame energie, en energie-efficiëntie in de ruime zin
  • Toepassingen op het vlak van schone of groene mobiliteit (d.w.z. zonder olie: batterijen, elektrische wagens, waterstof…) of de gedeelde mobiliteit (openbaar vervoer)
  • Duurzame oplossingen voor stedenbouw of voeding, sectoren die nauw verbonden zijn met het zoeken naar oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


1 Bron: Refinitiv – Een vat noordzeeolie (brent) noteerde op 5 april 2021 aan 64,98 usd/vat en op 5 april 2022 aan 106,75 usd/vat
2 Bron: https://ec.europa.eu/info/news/repowereu-joint-european-action-more-affordable-secure-and-sustainable-energy-2022-mar-08_en
3 Bron: Reuters
4 Beroemde uitspraak van Valéry Giscard d’Estaing, de Franse president tijdens de oliecrisis in 1973
5 Deze bedrijven worden bij wijze van illustratie genoemd; dit vormt m.a.w. geen aankoopadvies
6 Bron: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-doubles-ambition-for-eu-biomethane-production-from-agricultural-waste/


Wil u meer weten? Uw financieel adviseur helpt u graag verder.


Ontdek de aandelen van ondernemingen die actief zijn in het domein van duurzame energie.

Het thema duurzame energie in Re=Bel

 

Dit document heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in dit document vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in dit document opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van dit document mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.

Dit document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.