Olivier Onclin, Managing Director Private, Business & Retail Banking en lid van het directiecomité, deelt zijn visie op de themafondsen, hun prestaties en hun toekomst.


Wat heeft Belfius ertoe aangezet dit beleggingstype te lanceren?


Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid! We zijn ervan overtuigd dat Belfius, met zijn stevige verankering in de Belgische samenleving, het aan zichzelf verplicht is een reeks bank- en verzekeringsdiensten aan te bieden die zowel voor de klant als voor de samenleving een echte meerwaarde betekenen.


Voor het gedeelte over beleggingsfondsen werken we samen met Candriam, onze historische partner in activabeheer, maar ook pionier en nummer één in duurzame beleggingen. Candriam is trouwens de investment manager van de Toekomstfondsen. Het past daarbij zijn eigen methode toe: een mix van strenge financiële en duurzaamheidscriteria.


Bij Toekomstfondsen zijn de beleggingen zinvol. Vandaar de thema's die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen. Elk thema heeft bovendien een dubbele impact. Enerzijds kan de klant beleggen in bedrijven die geselecteerd werden op basis van financiële criteria en die tegelijk bijdragen aan het thema. Anderzijds verbindt Belfius zich ertoe om de spelers op het terrein financieel te steunen.

Het eerste Toekomstfonds dateert van 2 jaar geleden, zodat we al een beeld hebben van de resultaten. Lossen ze de verwachtingen in?


Als we spreken van beursprestaties, is het antwoord volmondig ja. Voor 2020 bijvoorbeeld, deden de Toekomstfondsen het beter dan de MSCI World index. Het begin van 2021 werd veeleer gekenmerkt door een stijlrotatie – waarbij ‘groei’-aandelen de duimen moeten leggen voor ‘waarde’-aandelen, en door een opwaartse druk op de rentevoeten. Die marktspanningen lijken af te nemen onder meer dankzij de heropening van de economieën, wat ons geruststelt voor de tweede jaarhelft. Ik herinner er echter aan dat die toekomstthema’s overtuigingen van Belfius op lange termijn zijn en per definitie producten met een risicocomponent zijn, net als iedere andere belegging in aandelen.


Als we kijken naar de maatschappelijke impact, zien we dat de financiële bijdrage van Belfius aan de spelers op het terrein almaar groter wordt. We zijn dus trots op die samenwerkingsakkoorden!


En onze klanten vergissen zich niet: de huidige Toekomstfondsen lokken steeds meer geïnteresseerden. De benadering volgens thema – i.p.v. per regio of sector – draagt daar waarschijnlijk toe bij. De activa onder beheer bedragen al meer dan 1,2 miljard euro, een duidelijk teken dat de beleggers zin willen geven aan hun portefeuille.


Er bestaan nu 5 thema's. Komen er nog bij?


We willen zoveel mogelijk van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bestrijken. We zijn aan het bekijken hoe we de thema's kunnen uitbreiden naar andere maatschappelijk relevante domeinen.


Daarnaast willen we die thema's toegankelijk maken voor de meeste risicoprofielen, en de toekomstthema’s vertalen in beleggingsproducten met recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de kapitaalinleg. Zo hebben we met succes verscheidene producten gelanceerd die inzetten op actuele thema’s.


Onze klanten mogen dus nieuwe thema's verwachten in de volgende maanden. De Toekomstfondsen passen tot slot perfect in onze strategie: Inspiring & Meaningful for Belgian society. Together!

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.