De opflakkerende inflatie maakt beleggen op de beurs interessanter, al was het maar om uw koopkracht te vrijwaren. U kan uw portefeuille diversifiëren door te beleggen in verschillende activaklassen, en met name in gestructureerde producten, ook gestructureerde schuldinstrumenten genaamd, met volledig of gedeeltelijk recht op terugbetaling van het belegde kapitaal! Een woordje uitleg...

Alternatief voor lage rentevoeten


Het rendement van obligaties is erg laag tegenwoordig en in sommige gevallen zelfs negatief. Voor de obligatiebelegger is het dus niet evident om zijn geld te laten renderen. De opflakkerende inflatie ondermijnt bovendien de koopkracht. De context mag dan tegenzitten, gelukkig bestaan er alternatieven! Daarom stelt Belfius u elke maand, naast vastrentende obligaties, een gamma gestructureerde producten voor.


Dat u zelf het risiconiveau kan bepalen en tegelijk profiteert van het groeipotentieel van een index is mooi meegenomen. In dit geval varieert het rendement naargelang het risico dat u bereid bent te nemen. U kan beleggen in producten die verschillende niveaus van recht op terugbetaling van het belegde kapitaal bieden, bijvoorbeeld 90, 95... en zelfs 100%. Dankzij dit recht op terugbetaling kan het verlies op uw inleg worden beperkt, zelfs ingeval de onderliggende index zeer negatieve prestaties neerzet.


Hoe hoger het recht op terugbetaling, hoe lager het potentieel rendement!


Een waarheid als een koe: hoe groter het risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat zal zich bijvoorbeeld vertalen in een grotere deelname in de stijging van de index.

Het rendement zal ook afhangen van de prestaties van de index in kwestie. Wat de onderliggende indexen betreft, stellen we regelmatig onze langetermijnthema’s voor (de Toekomstfondsen bijvoorbeeld). Keuze genoeg dus om uw portefeuille te diversifiëren en te opteren voor de strategie die het best past bij uw financiële doelen.


Gestructureerde producten vertonen interessante kenmerken:

  • verschillende types recht op terugbetaling van het belegde kapitaal
  • een hoger potentieel rendement dan een spaarrekening ondanks het feit dat er verschillende risico’s en kosten aan verbonden zijn
  • meerdere beleggingshorizons
  • een rendement dat samenhangt met een beursindex, een rentevoet…

Conclusie


De huidige conjunctuur doet u wellicht zoeken naar een defensieve belegging die u tegelijk een mogelijk aantrekkelijk rendementsperspectief biedt. Belfius stelt u daarom een ruim gamma gestructureerde producten voor die uw verwachtingen kunnen inlossen. Maar... zoals iedere belegging houden die gestructureerde oplossingen risico’s en kosten in. Het komt er dus op aan de producten waarin u wil beleggen goed te begrijpen en na te gaan dat ze voldoen aan uw verwachtingen en passen bij uw profiel. Alvorens te beleggen, leest u dus best het Basisprospectus , het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) en de productfiche.

Volgend artikel


Had u graag meer info over het mechanisme van die beleggingsproducten?


Raadpleeg uw financieel adviseur. Hij of zij zal u graag helpen.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.