Bent u op zoek naar een belegging die is toegespitst op innovatie en technologie? Een veelbelovende sector, zowel voor de mens als voor de planeet? Wij spraken erover met Nancy Meuron, Senior Portfolio Manager bij Belfius Asset Management. Zij is namelijk belast met een portefeuille die zich toelegt op thema’s met een groot potentieel, en is bijzonder goed vertrouwd met de 7 uitdagingen die bepalen hoe de samenleving er in de toekomst zal uitzien:

  • natuurlijke bevoorradingsbronnen
  • groene energie en milieuvriendelijke technologie
  • voldoende bevoorrading met kwaliteitsvoeding
  • veiligheid en beveiliging van gegevens en personen
  • het menselijk welzijn
  • de vergrijzing van de bevolking
  • slimme steden

Duurzaamheid kon nooit eerder op zoveel belangstelling van de beleggers rekenen. Wat verklaart die hype? Wat zijn de vooruitzichten?


De bewustwording rond de uitdagingen van onze toekomst is gemeengoed geworden. De Europese Green Deal bewijst de grote bereidheid om de omslag naar een groene duurzame economie te ondersteunen en aan te moedigen. Ook in de Verenigde Staten is de regering-Biden de groene weg ingeslagen. Er worden maatregelen getroffen die banen moeten creëren in de sector van de hernieuwbare energie, die milieugerechtigheid moeten promoten en die de uitdaging van de klimaatverandering opnieuw leven moeten inblazen in de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Zelfs China pakte groots uit met een ambitieuze aankondiging door te beloven tegen 2060 koolstofneutraal te zijn. Een enorme uitdaging voor een land als China, als men weet dat Europa ernaar streeft om in 2050 al een evenwicht te bereiken tussen de koolstofuitstoot en de opslag van koolstof uit de atmosfeer. Het is zover: de omslag naar een meer verantwoorde economie is ingezet.

Welke thema’s moeten het in de toekomst waarmaken?


De wereldwijde gezondheidscrisis die we nu doormaken is historisch, en wijst ons op de noodzaak om een meer veerkrachtige wereld en samenleving tot stand te brengen. Ze zorgt eveneens voor een verandering van onze levenswijze, die steeds meer ‘connected’ wordt. Telewerk, tracing, de ontwikkeling van tests, veiligheidssystemen enz. We zien enerzijds de behoefte om dichter bij de natuur te staan en anderzijds een steeds grotere noodzaak aan technologische ontwikkeling. Het ene sluit het andere echter niet uit. Onze voorkeur gaat uit naar thema’s die innovatie koppelen aan natuurbehoud. Om terug te komen op het voorbeeld van de koolstofopslag: de voornaamste opslagplaatsen zijn de bodem, de bossen en de oceaan. Daarom valt onze keuze op het thema "natuurlijke bevoorradingsbronnen", dat twee subthema’s omvat, namelijk water en hout. Beleggen in de duurzame houtindustrie staat garant voor een verantwoorde productie, dat wil zeggen duurzame bosontginning in de strijd tegen ontbossing. Een ander groot voordeel van duurzame bossen is hun groter vermogen om koolstof op te slaan. Een jonger bos groeit immers sneller, en het is precies in de groeifase dat hout meer CO2 opslaat. De houtindustrie volgt natuurlijk het groeitempo van de economische activiteit via de bouwsector, en het is ook een alternatief voor fossiele energie.

Deze industrie pikte een graantje mee van de onlinehandel als gevolg van de Covid-19-crisis door de grote vraag naar kartonnen verpakkingen. De bevolkingsaanwas in de groeilanden, en bijgevolg de grotere vraag naar hygiëneproducten, vormen eveneens een positieve factor wat de verwachte prestaties betreft.

Onze natuurlijke hulpbronnen en ons milieu moeten we vrijwaren, maar een gezondere levenswijze dient onze samenleving ook veerkrachtiger te maken. We moeten ijveren voor kwaliteitsvolle voedingsmiddelen die betaalbaar zijn voor iedereen. Een gezonde voeding is de beste preventie om overbelasting van het gezondheidssysteem te beperken. Een thema als "Voeding" ondersteunt het aanbod van een kwaliteitsvolle voeding en een verantwoorde landbouw. Dit soort van beleggingen lijkt in onze ogen veelbelovend en sluit perfect aan bij voornoemde thema's.

Samengevat zou ik zeggen dat de veelbelovende thema’s verbonden zijn met de noodzaak om zowel verantwoord te produceren als bewust te consumeren. De combinatie van diverse thema’s binnen éénzelfde fonds biedt een grote verscheidenheid, die de financiële risico’s beperkt, maar houdt ook marktopportuniteiten in.Hebt u graag meer informatie hierover?


Ontdek deze thema’s in de Convictions van de Belfius-experten.

Ontdek al onze fondsen.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.