Door de Covid-19-pandemie namen politici moeilijke beslissingen waarbij een evenwicht gezocht moest worden tussen volksgezondheid en economie. Een jaar later is er hoop. Verwacht wordt dat de pandemie spoedig onder controle zal zijn dankzij de vaccinatiecampagne. Het optimisme keert stilaan terug. Positief voor de consumptie. Wellicht zal de economie vanaf de zomer aan een hoger toerental draaien. Een versnelling die kan leiden tot prijsstijgingen of meer inflatie.

Door een sterke daling van de vraag daalde de inflatie in de eurozone afgelopen jaar tot ongeveer 0%. Onze manier van leven veranderde tenslotte abrupt vanaf maart 2020. We gaven veel minder uit. Weliswaar ging het hier om eerder "gedwongen besparingen". De veel lagere vraag van zowel particulieren als bedrijven zorgde voor lagere grondstof- en olieprijzen. Ook andere elementen hebben een neerwaartse druk uitgeoefend op de consumptieprijzen. Zo is in bepaalde landen, al dan niet tijdelijk, de btw verlaagd.

Naarmate de situatie normaliseert, zal de inflatie waarschijnlijk ook weer gaan stijgen. In april 2021 is ze in de eurozone al opgelopen tot 1,3%1. De kans is groot dat die stijging zal worden doorgezet gedurende het hele jaar 2021 om daarna weer te dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) voorspelt een inflatie van 1,2% in 2022 en van 1,4% in 20232. Een inflatie tussen 1 en 1,5% is slecht nieuws voor de spaarders. In dat geval is het onwaarschijnlijk dat de ECB haar officiële kortetermijnrente zal optrekken, wat een hypotheek legt op de stijging van de spaarrente (het wettelijk minimum van 0,11%). Anderzijds is dit inflatieniveau wel voldoende om jaar na jaar de koopkracht van de spaarder aan te tasten.

Uw spaargeld op langere termijn beleggen, zoals de "goede huisvader" vroeger deed op een termijnrekening of in kasbons, zal ook in de nabije toekomst niet veel opleveren. Ook de Belgische staatsbons op 10 jaar bieden nauwelijks rendement3. Die lagerentestand is eveneens één van de gevolgen van het monetair beleid van de ECB. Door obligaties op te kopen op de markt, houdt deze instelling de rente laag en stimuleert ze investeringen door kredieten goedkoop te maken.

Onder andere door de vele steunmaatregelen om de pandemie aan te pakken, zagen de overheden hun schuld stijgen. Een schuldniveau van die grootorde is enkel houdbaar als de rente laag blijft. Het optreden van de ECB komt dus neer op een transfer van de "opbrengsten" van spaarders naar kredietnemers. De rente laag houden is waarschijnlijk gemakkelijker dan spaargeld zwaarder te gaan belasten.


Wat zijn nu de gevolgen voor de spaarder?


De kans is groot dat de spaarder nog vele jaren te maken zal krijgen met een lage spaarrente en verlies aan koopkracht. Het is daarom van cruciaal belang om uzelf de juiste vragen te stellen. Liquide middelen achter de hand houden, blijft een must voor onverwachte uitgaven. Tegoeden op uw spaarrekening aanhouden, in de hoop dat de rentevergoeding zal stijgen, is als wachten op Godot. Overweeg daarom andere opties, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Waarvoor spaart u? Welke bedragen? Welke looptijden? Uw adviseur zal u graag begeleiden om de oplossing te vinden die het best bij uw behoeften past.


Bron: Thomson Reuters
Bron: ECB
Bron : Thomson Reuters – op 17/05 OLO 10 jaar 0,22%


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.