De pandemie trekt momenteel alle aandacht naar zich toe, ten koste van het klimaatthema. Nochtans laat de klimaatverandering zich de laatste tijd meer dan ooit voelen – er waren de hittegolf in 2019, mislukte oogsten door gebrek aan regen, bosbranden... – en we verwachten meer van hetzelfde in de komende jaren.

Het klimaat in 2020


Eerst en vooral leidde Covid-19 zowat overal ter wereld tot lockdownmaatregelen, wat gunstig was voor het klimaat. Industrie en transport lagen stil, waardoor de CO2-uitstoot gevoelig daalde. De Europese grootsteden noteerden veel lagere stikstofdioxideconcentraties (NO2), tot soms de helft lager. En in China verdween zelfs de smog… tot de economie herstartte, weliswaar.


De pandemie verplichtte ook iedereen zijn gedrag te veranderen. Telewerk lijkt een blijver te worden, de impact op onze mobiliteit wordt navenant.


In de politiek valt vooral het economische herstelplan van 750 miljard euro op, en het bijgestuurde EU-budget 2021-2027 van meer dan 1.000 miljard euro. Het grote herstel- en heropbouwplan zet de Green Deal centraal om de economie aan te zwengelen en de klimaatverandering te bestrijden. Een derde van het bedrag van dat plan zou bestemd zijn voor nationale milieumaatregelen die Europa tegen 2050 koolstofneutraal moeten maken.


In de Verenigde Staten heeft president-elect Joe Biden zijn klimaatambitie bevestigd door zich opnieuw achter het Akkoord van Parijs te scharen en door John Kerry te benoemen als speciaal vertegenwoordiger voor het klimaat. Kerry bekrachtigde het klimaatakkoord in 2015 als toenmalig minister van Buitenlandse Zaken.


In België voorziet het regeerakkoord onder meer in massale investeringen in het spoor en heeft het de ambitie om het enorme bedrijfswagenpark te vergroenen.

En de markten?


Belgen weten duurzame fondsen te appreciëren. Volgens de Beama (Belgian Asset Managers Association) zijn de totale netto-activa van de Belgische duurzame fondsen gestegen van 45 miljard euro eind 2019 tot 57 miljard euro eind juni 2020: een groei van liefst 26,5% in 6 maanden.


De STOXX® Global 1800 Climate Transition, een index met wereldwijd meer dan 1.000 ondernemingen die strijden tegen de opwarming van de aarde, steeg sinds begin 2020 meer dan 5% (in euro). Daarmee doet hij veel beter dan de 3,4% van de MSCI World, een wereldwijde index.


De populariteit voor duurzame beleggingen hoeft niet te verwonderen. Ze bieden niet alleen een mooi financieel rendement, maar geven beleggers ook de kans om bij te dragen aan een duurzamere wereld.


Conclusie


Beleggen in bedrijven die iets proberen te doen aan de klimaatverandering is momenteel een verstandige keuze, want:

  • ze zullen kunnen rekenen op de steun van het grote publiek, zowel in de VS als in Europa
  • sinds de wereld zich bewust is van de klimaatuitdaging, zijn die bedrijven veel aantrekkelijker en is hun groeipotentieel groter dan ooit
  • ze bieden een mooi financieel rendement, waardoor ze 2020 zonder kleerscheuren zijn doorgekomen


Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.


Wil u meer informatie?


Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur. Hij helpt u graag verder!


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.