In 2015 werkten de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) uit. Die streven 3 algemene doelstellingen na: armoede overal en in al haar vormen beëindigen, onze planeet beschermen en welvaart garanderen voor iedereen. Concreet willen ze dit bereiken door bijvoorbeeld de oceanen te beschermen en meer mensen toegang te geven tot zuiver water en onderwijs.

De SDG’s liggen ons nauw aan het hart bij Belfius. Onze beleggingsoplossingen sluiten daarom niet alleen sectoren met omstreden activiteiten uit (zoals tabak, steenkool en bewapening), maar ook sectoren die niet in lijn zijn met bepaalde maatschappelijk verantwoorde principes (zoals arbeidsrecht, mensenrechten, de bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie).


Via ons volledige aanbod van duurzame producten gaan we nog veel verder in ons engagement voor de ontwikkelingsdoelstellingen. Zo beantwoorden sommige beleggingsproducten aan meerdere SDG’s tegelijk: denk bijvoorbeeld aan producten die zich inzetten voor gezondheidszorg of voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.


Focus op 2 ontwikkelingsdoelstellingen


"Duurzame ontwikkelingsdoelstelling nr. 5: Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes"


Eerst enkele cijfers: vrouwen vertegenwoordigen 39% van de arbeidskrachten wereldwijd, maar slechts 27% van het management en minder dan 7% van de CEO's van de grootste 500 internationale ondernemingen.


Wat blijkt uit een aantal recente studies? Dat meer gendergelijkheid iedereen ten goede komt. Zo stelde het adviesbureau Boston Consulting Group in 2018 vast dat hoewel vrouwen met een startup eerst over veel minder geld beschikken dan mannen (gemiddeld 935.000 dollar tegen 2,12 miljoen dollar voor uitsluitend mannelijke directies), ze toch meer dan 730.000 dollar aan inkomsten genereren, tegen 662.000 dollar voor mannen.


Het adviesbureau McKinsey besloot dan weer dat meer diverse ondernemingen er beter in slagen om talent aan te trekken, meer tevreden klanten en werknemers hebben en er ook betere beslissingsprocessen op nahouden.


Dat een wetsontwerp in Duitsland ernaar streeft dat alle ondernemingen met meer dan 2.000 werknemers voortaan minstens 1 vrouw in hun directiecomité hebben, is dus niet zo verwonderlijk.

"Doelstelling voor duurzame ontwikkeling nr. 3: Een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden"


De wereldwijde bevolkingsgroep van 65-plussers groeide van ongeveer 130 miljoen mensen in 1950 tot 700 miljoen in 2019. Tegen 2050 zal hun aantal verdubbeld zijn tot 1,5 miljard ofwel 16% van de totale wereldbevolking. En tegen 2100 zullen er meer dan 2,7 miljard 65-plussers zijn.


De totale consumptie van de oudere generatie groeit wereldwijd ook het sterkst. Hun koopkracht zal in 2020 wellicht uitkomen op 15.000 miljard dollar, wat neerkomt op het bbp van de hele eurozone. En of deze generatie dus een stuwende kracht zal zijn van economische ontwikkeling: in de komende 10 jaar zal ze bijna 60% van de stijgende consumentenbestedingen in Europa en Azië voor haar rekening nemen.


Bent u overtuigd, net als wij?


Ontdek dan onze beleggingsoplossingen die inspelen op deze 2 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Voor gendergelijkheid worden de ondernemingen in de portefeuille geselecteerd op basis van diverse parameters: gelijkheid tussen het aantal mannen en vrouwen bij het personeel en de leidinggevenden, gelijk loon voor gelijk werk, een goede work-life balance, een beleid dat gendergelijkheid bevordert en ten slotte transparante communicatie over dit onderwerp.


Voor de zilveren generatie worden de ondernemingen in de portefeuille geselecteerd op basis van 3 pijlers: beter leven (persoonlijke zorg, collectiviteit, thuiszorg), langer leven (gezondheidszorg, voeding, sport) én gelukkiger leven (digitaal, vrijetijdsbesteding, wellness).


Meer weten?


U kan altijd terecht bij uw financieel adviseur of surf naar https://www.belfius.be/demografie.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.