De voorbije 3 maanden stegen de groeilandaandelen meer dan de aandelen van de ontwikkelde landen. Het snelle herstel van China, de gestegen grondstofprijzen en de lagere dollar zorgen voor extra wind in de zeilen. Een trend die nog enkele maanden kan aanhouden. Op lange termijn verdienen groeilanden dan ook een plaats in uw portefeuille. In een post-Covid-wereld zullen deze landen profiteren van de heropleving van het toerisme en de grondstofprijzen. Hun aandelenindexen (zeker in Azië) zijn rijk aan technologiewaarden. En door hun sterke afhankelijkheid van export zijn ze goed geplaatst om te profiteren van een wereldwijd herstel van de handelsstromen.


China bepaalt de richting


Hoewel de Covid-pandemie uitbrak in China, kreeg het land ze vrij snel onder controle. Al in de lente gingen fabrieken weer open en profiteerde de exportsector, ironisch genoeg, van de gestegen vraag naar mondmaskers en ontsmettingsmiddelen. Het telewerken deed de vraag naar computers, schermen en hoofdtelefoons exploderen. Ondersteund door de export en de overheidsstimuli, zoals nieuwe infrastructuurwerken, herstelde de Chinese groei snel. De consument bleef in eerste instantie voorzichtig, maar stilaan haalt hij de vinger van de knip. Zeker omdat het land een 2e besmettingsgolf heeft kunnen voorkomen. Daarnaast voorziet de overheid subsidies bij grote aankopen, zoals auto’s of meubilair. Terwijl de spaarquote sterk steeg tijdens de lockdown, begint die nu stilaan af te nemen. De uitgestelde vraag zal de economie in 2021 verder ondersteunen.


Duurdere grondstofprijzen


Dat China het goed doet, blijkt ook uit de stijging van de grondstofprijzen in de afgelopen 6 maanden. Goed voor groeilanden die rijk zijn aan grondstoffen, zoals Rusland of Brazilië.


Goedkopere dollar en lagere rente


Groeilanden hebben vaak nog schulden uitgedrukt in dollar in plaats van in de eigen munt. Voor deze landen is de dollardaling een extra steuntje, aangezien de schulden uitgerekend in de eigen munt in dat geval goedkoper uitvallen. Hoewel de groeilanden minder uitgaven deden om de pandemie in te dijken dan de ontwikkelde landen, namen de overheidstekorten er ook toe. Gelukkig hadden de centrale banken ruimte om de rente te verlagen, waardoor de herfinancieringsvoorwaarden gunstiger zijn. Voor 2021 is er wel minder ruimte om de rente nog verder te verlagen.


Terugkeer buitenlandse investeerders


De aandelen van de groeilanden worden gegroepeerd in de aandelenindex MSCI Emerging markets. Deze index wordt door veel fondsenbeheerders gebruikt als de referentie voor hun groeilandfonds. Kijken we naar de samenstelling, dan zal het niemand verbazen dat de Chinese aandelen het grootste gewicht krijgen (41%), gevolgd door Zuid-Korea en Taiwan (beide 13%), India (8%), Brazilië (5%) en nog kleinere posities voor Zuid-Afrika, Rusland, Mexico… De index kent een mooie sectorale spreiding.


Zullen de groeilandaandelen de komende maanden sterker blijven presteren? De kaarten liggen alvast goed en we staan duidelijk niet alleen met deze overtuiging. Uit een enquête van de Bank of America blijkt dat 1 op de 2 fondsenbeheerders groeilanden als zijn favoriete belegging tipt voor 2021. De voorbije weken zagen we dan ook een echte toestroom van kapitaal naar de ‘emerging markets’. Het positieve vaccin-nieuws was blijkbaar de katalysator die nodig was om beleggers het potentieel van deze ondergewaardeerde activaklasse te doen herontdekken.Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.


Meer weten?


U kan altijd terecht bij uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.