Beleggen voor een schonere wereld: waarom en hoe?


Onze planeet warmt op door toedoen van menselijke activiteit. De voorbije 30 jaar is de temperatuur met 0,8°C gestegen en de 10 warmste jaren werden opgetekend tijdens de… voorbije 12 jaar. De recentste wetenschappelijke studies onderstrepen het belang om die temperatuurstijging te beperken tot 2°C. Dit om rampzalige effecten op het ecosysteem, maar ook op de economie, de samenleving en alle menselijke activiteiten tegen te gaan.


U probeert in uw dagelijkse gewoontes misschien al uw consumptie en uw afval te verminderen, producten te hergebruiken of te recycleren enz. Maar kan u nóg verder gaan? Kan u iets doen? Ja, via uw beleggingen. Zo kan u uw geld op een zinvolle wijze inzetten en bijdragen aan positieve initiatieven, en op die manier een nieuwe dimensie geven aan uw engagement voor onze planeet.


Hoe? Innoverende ondernemingen wereldwijd bieden oplossingen om de klimaatverandering een halt toe te roepen en ons te helpen bij de aanpassing aan de gevolgen ervan, met concrete resultaten. Via een fonds dat gespecialiseerd is in ecologie, krijgt u de mogelijkheid om de ontwikkeling van die oplossingen te ondersteunen. Dat kan door te beleggen in die ondernemingen. Ze worden beoordeeld op basis van hun resultaten en vooruitzichten, en moeten voldoen aan strenge milieucriteria. Een positieve, actieve en toekomstgerichte benadering. Bovendien spreidt u met deze belegging uw portefeuille met het oog op een potentieel hoger rendement.

Enkele voorbeelden van ondernemingen1 die werken aan het milieubehoud:


  • statiegeld- of recuperatieautomaten voor afval (bv. Tomra): 4 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden
  • warmte- en geluidsisolatie in de modelwijk van Laken (bv. Kingspan): het equivalent van meer dan 100 miljoen olievaten uitgespaard
  • enzymen en micro-organismen om chemische reinigingsmiddelen te vervangen (bv. Novozymes): 100kg minder CO2 per ton wasmiddel


1 De geciteerde bedrijven dienen louter als voorbeeld en vormen geen aankoopadvies.

Lees in het volgende artikel hoe wij de CO2-uitstoot van die ondernemingen proberen te neutraliseren.

Volgend artikel


Laten we samen werken aan een betere wereld voor de toekomstige generaties!


Meer info


Lanceringsaanbod: geniet max 1% instapkosten, van 18 september t.e.m. 3 november 2019.